Otřes se projevil standardním způsobem. Zhruba po dobu dvou sekund lidé pociťovali pod nohama nezvyklý pohyb země nebo podlah budov. Vpolicích se třásly sklenice a lehce se rozhoupaly zavěšené lustry. Je možné, že záchvěv měl dopad ina statiku budov vblízkosti epicentra.

Přesnou lokalizaci určili odborníci zmonitorovacího centra vPaskově. Podle výpočtu dat ze seizmických stanic, které jsou rozmístěny po celém regionu, určili jako epicentrum podzemí Dolu Darkov.

„Přibližně sedm minut po osmé hodině bylo zaznamenáno prudké uvolnění napětí vhornině vlokalitě karvinského Dolu Darkov 2.Ve srovnání sběžnými otřesy byl ten poslední mnohem silnější. Epicentrum však bylo ve vyšším nadloží už vytěžené, takzvané závalové, části šachty. Otřes se tak projevil především na povrchu a měl minimální dopad na důlní pracoviště. Technici okamžitě prošli činná pracoviště a ověřili, zda jsou vpořádku. Stejně tak bylo bezprostředně po doznění otřesu potvrzeno, že vpořádku jsou všichni havíři,“ řekla mluvčí OKD Věra Breiová.

Důlní otřesy jsou na Karvinsku běžné. Vznikají jako projevy těžby černého uhlí. Hloubením iněkolik metrů vysokých štol dochází vnadloží kvytváření pnutí, které se vkritickém momentu prudce uvolní. Pokud jde ootřes blíže kpovrchu, šíří se vlna záchvěvu těsně pod povrchem do vzdálenosti několika kilometrů. Otřes zaznamenají většinou sedící, ležící nebo vklidu stojící lidé. Silnější otřesy dokáží shodit věci zpolic, zakymácet stojícím automobilem nebo poškodit stěnydomů.

Naopak, pokud se napětí uvolní ve větší hloubce, mívá většinou důsledky včinných důlních pracovištích. Horníky zpravidla ohrožuje tlaková vlna a padající hornina.