„Dům zdraví jedná nepřípustně a protizákonně. Není možné, aby majitel lékárny nutil využívat jeho služeb. Navíc není přípustná ani imitace receptu, kterou zde nazvali průvodkou. Na jednání lékařů v Domě zdraví každopádně podá Lékárnická komora stížnost Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a na příslušný krajský úřad,“ řekl prezident komory Lubomír Chudoba.

Majitel polikliniky Bedřich Wasserburger však jakékoliv pochybení naprosto odmítá. „Jsem si jist, že žádný lékař na poliklinice nenutí pacienty k vyzvedávání léčiv v naší lékárně. Smyslem elektronického systému je, aby nebylo možné pacientovi vydat jiný lék, než který mu byl předepsán,“ obhajoval se Wasserburger. Někteří pacienti však tvrdí opak. „Žádala jsem doktorku Barboru Buzovou o vydání receptu, ale bylo mi řečeno, že mi recept nedají, a musím jít s průvodkou do jejich lékárny,“ řekla například Květuše Cmielová.

Ostatním lékárnám vznikly rovněž problémy, jelikož tyto průvodky se dostaly do oběhu. Wasserburger však podobnost průvodky s receptem odmítá. „Každý profesionální magistr musí poznat, že tiskopis je naprosto jiný,“ snažil se obhajovat Wasserburger. Průvodku však prezident Lékárnické komory Chudoba nazval přímo imitací receptu.