Vedení zdravotnického zařízení nevidí ve svém jednání žádné pochybení. Popírá však, že by lidé byli nuceni vybírat léky pouze vjejich zařízení. Zcela jinak však hovoří pacienti, kterým je podle jejich slov výdej receptu odmítnut.

Rozpory slegislativou vidí i prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba, který podá na lékaře dokonce stížnost na Státním ústavu kontroly léčiv.

Někteří občané vnímají danou situaci jako upření možnosti svobodné volby. Místo receptu je jim striktně vydána průvodka, na kterou si musí léky vybrat v dané lékárně. Tiskopis s názvem průvodka sevšak dostal i do oběhu jiných lékáren. „Byli jsme naprosto šokováni. Jelikož průvodka vypadá naprosto stejně jako běžný recept, lék jsme vydali. Překvapení přišlo, až když jsme jej chtěli proúčtovat spojišťovnou. Ta nám řekla, že tento tiskopis neproplatí. Když jsem volala do Domu zdraví a žádala vysvětlení, nestačila jsem se divit. Jednání bylo nekorektní až hrubé a vysvětlení takové, že tyto průvodky jsou určeny jen pro jejich lékárnu. Nejdříve nám dokonce odmítali recept zcela vydat. Až po urgencích jsme si pro něj museli dojet sami,“ objasnila problémy lékárnice Eliška Gladyszová.

Zděšena byla i pacientka, která několikrát vyslovila žádost na vydání receptu od doktorky Barbory Buzové, jelikož své léky si vždy vyzvedává na stejném místě. Doktorka i přes žádost pacientky recept nevydala. „Bylo mi vysvětleno, že recepty prostě nedávají a že si musím jít léky vyzvednout na průvodku k nim do lékárny. To se mi samozřejmě nelíbilo. A už vůbec ne, že jsem za dané léky zaplatila o 40 korun víc, než vlékárně, kam jsem zvyklá chodit,“ řekla Květuše Cmielová.

Majitel Domu zdraví Bedřich Wasserburger oponuje a je zastáncem názoru, že je vše vpořádku asouladu se zákonem. „Záleží nám na pacientovi a je to především služba pro něho. Smyslem zavedení elektronického receptu je, aby nedocházelo a nebylo možné pacientovi vydat jiný lék, než který mu byl předepsán. Což se stávalo. Pacient přišel oteklý a příčinou bylo vydání jiného preparátu. Jsem si jist, že se nikdy nestalo, aby lékař nutil pacienta kvýběru léku vlékárně naší budovy. Mám ale informace, že průvodky sloužící jen pro naší lékárnu se dostaly do oběhu. Každý profesionální magistr však musí poznat, že tento tiskopis je naprosto jiný než tiskopis receptu,“ obhajoval se Bedřich Wasserburger.

Jeho slova však zpochybnil prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba, který nedostatky potvrdil. „Dům zdraví jedná nepřípustně a protizákonně. Lékař vordinaci musí pacienta seznámit sjeho právem vyzvednout si lék vkterékoli lékárně, a je povinen mu vordinaci na jeho žádost vydat lékařský recept. Imitace receptu nazvaná průvodka není podle právníků Lékárnické komory přípustná. A není možné, aby majitel lékárny nutil pacienty využívat jeho služeb. Občan musí mít právo svobodné volby,“ řekl Chudoba. „Na jednání lékařů vDomě zdraví každopádně podá Lékárnická komora stížnost Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a na příslušný krajský úřad. Protizákonné je totiž také zkopírování tiskopisu, který je takřka totožný sreceptem a má pouze jiný název,“ zpochybnil Chudoba i Wasserburgerem avizovanou rozdílnou podobu tiskopisu.

Havířovským lékárnám byl také rozeslán dopis, pod kterým je podepsána Milada Dvorská jménem lékárny Domu zdraví. Vněm upozorňuje, že ordinace Domu zdraví přešly na elektronický způsob vystavování receptů, a na průvodky, které jsou platné pouze vjejich lékárně, není oprávněn vydat léky nikdo jiný. „Dovolujeme si vás upozornit, že nebudeme reflektovat na vaší žádost dodat originální recept. Toto může učinit pouze pacient osobně u lékaře, který mu léky předepisuje,“ píše se mimo jiné vtomto dopise.

Na tento dokument reagovali někteří lékárníci hodně ostře. „Dopis nás pobouřil. Zní až výhružně. Nechápeme, jakým právem si přivlastňují pacienty. Pokud je to zlegislativního hlediska vpořádku, tak zmorálního určitě ne,“ vyjádřila rozhořčení například Pavla Churáčková.