Revize byla provedena na základě stížností u předsedy lékárnické komory, který nařídil situaci podrobně přezkoumat. Předmětem sporu bylo zavedení elektronických receptů, kdy pacientovi je u lékaře vydána průvodka, na kterou si musí vyzvednout léky jen vlékárně polikliniky.

Magistři si stěžovali, že elektronické recepty jim neprávem berou klienty a někteří Havířované na odebrané právo svobodné volby vyzvednout léky na recept vkterékoliv lékárně. Další problém se jevil s tiskopisem průvodka, který podle předsedy lékárnické komory Lubomíra Chudoby je lehce zaměnitelný sreceptem a tudíž nepřípustný. Naopak ředitel polikliniky Bedřich Wasserburger si byl naprosto jist, že nově zavedený postup je vsouladu se všemi danými předpisy a nedopustil se žádné újmy vůči pacientům ani konkurenčním lékárnám.

„VDomě zdraví byla dne 23. května provedená inspekce pracovníky Státního úřadu pro kontrolu léčiv, na které bylo zjištěno, že co se týká lékařského předpisu a žádanky, má pacient možnost volby mezi elektronickým receptem a klasickým receptem. Na tuto možnost je upozorňován textem umístěným na dveřích ordinace a včekárnách. Mimo jiné byly provedeny kontroly dodržování zákona o regulaci reklamy nebo dodržování zásad úpravy léčivých přípravků. Neshledali jsme žádné nedostatky a vše je vsouladu slegislativou,“ potvrdily inspektorky Věra Myslivcová a Zlatuše Ševčíková.

„Vůbec nechápu, proč byla vedená kampaň proti Domu zdraví. Byl jsem si vědom, že pokud chci využít zákon, který umožňuje zavedení moderní služby elektronického receptu vpoliklinikách slékárnou, musím postupovat podle platných předpisů. To jsem učinil, ať už se jedná o informovanost a poučení klientů, proškolení personálu, či vytvoření tiskopisu průvodka,“ řekl Bedřich Wasserburger.

Přesto se stížnosti dostaly na vyšší místa a muselo být vše řešeno. „Jsem rád, že kontrola proběhla a vyvrátila veškeré pochybnosti o jakémsi protiprávním jednání. Státní úřad pro kontrolu léčiv definitivně vyloučil jakékoliv nedostatky. Nicméně mám pocit, že kvůli konkurenčnímu boji byl na naše zařízení vržen špatný stín. Není mi příjemné, když pacienti říkají, vy prý děláte něco protizákonného. Bohužel, stalo se to a jsme první, kdo zavedl tuto službu. Věříme však, že kvalita naší polikliniky brzy zažene tuto kauzu,“ dodal Wasserburger.