Pro Glos ludu to uvedl předseda komise pro národnostní menšiny v Chotěbuzi Vladislav Niedoba. Podle něj se rada obce rozhodla pro dvoufázové přijetí polských nápisů. V první vlně by měly být instalovány tabule s názvem obce u vjezdu do ní, informační cedule uvnitř obecního úřadu, úřední hlavičkové papíry a obecní noviny. Ve druhé fázi projektu se po spolupráci s komisí Rady kongresu Poláků v ČR, objeví v Chotěbuzi i dvojjazyčné názvy ulic. Umístění první várky značení už domlouvá vedení obce s krajským úřadem.

Chotěbuz byla jednou z mála obcí, kde se v důsledku žádostí polské menšiny a jejich petiční akce objevily dvojjazyčné nápisy na budově radnice a zdejšího kulturního stánku ještě před přijetím nového zákona o obcích, který umožňuje menšinám splňujícím zákonné podmínky daleko lépe upozornit na svou přítomnost v regionu.