Můžete, prosím přiblížit, co bylo impulsem pro změnu umístění a zmenšení rozsahu projektu?
Hlavní impuls pro změnu lokality vyšel z diskusí s britskými experty během přípravy studie proveditelnosti. Nová lokalita nám více vyhovuje zejména z důvodu její blízkosti k centru města Karviné, k lázním, ke Karvinskému moři či k nově budovanému obchvatu města.
Rozsah projektu zůstane obdobný jako v lokalitě „Nad Barborou“. V obou případech se jedná o území o rozloze cca 50 hektarů. Oproti prvotní vizualizaci zpracované pro lokalitu „Nad Barborou“ došlo pouze ke zmenšení hlavní budovy, ve které bude soustředěna hlavní část vzdělávacích aktivit a současně v ní bude vypěstován les s rostlinami připodobňující prehistorickou krajinu, ze které pak následně vzniklo uhlí. Okolo hlavní budovy se pak budou nacházet okrasné a užitkové zahrady, vodní plochy, prostory pro odpočinek i aktivní trávení volného času. Rozsah stavby hlavní budovy se zmenšil z důvodu zvýšení ceny stavebních prací oproti roku 2021, kdy vznikla předběžná studie projektu, a rovněž z důvodu snížení energetické náročnosti celého projektu.

Vizualizace, která ukazuje, jak by mohly vypadat skleníky vědeckého pracoviště Eden, které má vyrůst v Karviné.
Projekt za miliardy se mění. Skleníků na Karvinsku bude méně a mají stát jinde

Podle informací, se kterými v prosinci přišel krajský náměstek Jakub Unucka, má nová verze Edenu Silesia z jistých důvodů klást větší důraz na vědecké poslání. Znamená to, že projekt bude více vědecky zaměřený a nikoli pro veřejnost, jak bylo v původních záměrech deklarováno? Bude areál pracoviště Eden Silesia bude přístupný veřejnosti?
Areál bude vybudovaný a provozovaný Slezskou univerzitou, tj. vzdělávací institucí, tzn. že primární náplň parku bude vzdělávací a výzkumná, jak vyplývá již ze samotného názvu projektu (Eden Silesia – vzdělávací a výzkumný park). V žádném případě to ale neznamená, že areál nebude přístupní veřejnosti – bez účasti veřejnosti a návštěvníků by hlavní vzdělávací cíl projektu neměl žádný smysl.
Areál nebude určený jen pro studenty Slezské univerzity jak v rámci standardní výuky nově plánovaného studijního programu zaměřeného na udržitelný rozvoj krajiny a regionu (ve spolupráci s Mendelovou univerzitou), tak v rámci centra pro profesní praxi studentů vybraných studijních programů vyučovaných na Obchodně podnikatelské fakultě SU v Karviné a dalších fakult a ústavů univerzity v Opavě.
V rámci vzdělávacích aktivit plánujeme krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací kurzy pro širokou veřejnost (formou celoživotního vzdělávání, univerzity třetího věku apod.) i žáky mateřských, základních a středních škol. Počítáme s pořádáním letních škol, příměstských táborů, odpoledních kroužků apod., do kterých se primárně zapojí obyvatelé z blízkého okolí. Vítáni budou také individuální návštěvníci, pro které budou připraveny jak komentované prohlídky či vzdělávací „samostudium“, tak odpočinkové zóny, místa pro aktivní trávení volného času a možnost občerstvení.

Ostravské směnárny. Leden 2023.
Zůstaly vám neplatné chorvatské kuny? Nezoufejte, i v Ostravě existuje řešení

Je výše popisovaná změna definitivní, včetně umístění? Co bude v rámci příprav následovat a kdy by mohla být nějaké konkrétnější data, pokud jde o zahájení stavby a její ukončení?
Změna lokality je již definitivní. Aktuálně má Slezská univerzita k dispozici již podrobně zpracovanou studii proveditelnosti, jejíž součástí je architektonický návrh hlavní budovy a krajinářské řešení celého území. Souběžně se řeší získání potřebných pozemků pro stavbu areálu. Pokud bude projekt schválen k financování (předpoklad rozhodnutí na začátku druhého pololetí 2023) budou zahájeny potřebného projekční práce. Se samotnou realizací stavby se pak počítá v letech 2026-2027.