Zatímco počet dětí ze základních škol a studentů středních škol se mírně snížil, roste zájem o odborné exkurze pořádané firmami nebo například seniory, kteří dříve pracovali v energetice.

Podle počtu návštěvníků byl o prohlídku největší zájem mezi středoškoláky, kterých přišlo v 39 exkurzích přes 850. Dalších 12 exkurzí si objednali učitelé základních škol pro žáky vyšších ročníků, které berou do firem před rozhodováním o dalším studiu. Mimořádnou prohlídku uspořádali zaměstnanci elektrárny pro pacienta, který si chtěl léčebný pobyt v Lázních Darkov zpestřit prohlídkou energetického provozu.

Z pohodlí domova je možná také virtuální prohlídka, která zájemce provede všemi důležitými provozy prostřednictvím webové aplikace. Více na adrese: http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-detmarovice.