„Elektrické a elektronické zařízení musí být kompletní a nerozebrané. Vyzýváme proto občany města, aby vyřazené nefunkční, případně již nepotřebné staré elektrospotřebiče nevyhazovali do kontejnerů na komunální odpad, ani na černé skládky, ale aby je odevzdali v místě zpětného odběru EEZ. Provoz je stejný jako na sběrném dvoře odpadů, tedy každý den včetně soboty a neděle od 7 do 18 hodin.

Dále chceme občany opět upozornit na to, že je zakázáno ukládat komunální odpad mimo přistavené kontejnery. Pokud odpad uložíte mimo kontejner a založíte tímto černou skládku, porušujete obecně závaznou vyhlášku o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Havířova. Porušení této vyhlášky může být postihováno podle obecně závazných právních předpisů,“ uvedl mluvčí havířovského magistrátu Ivan Trnka.

Sběrný dvůr se nachází v areálu Technických služeb na Karvinské ulici v Havířově-Městě. Z kapacitních důvodů slouží sběrné místo pouze pro občany Havířova jako spotřebitele, nikoliv pro prodejce.