„Tato sbírka byla k příležitosti Mezinárodního dne podpory obětem násilí a k Mezinárodnímu dni odstranění násilí na ženách,“ řekla vedoucí poradny Lenka Honsárková.

Elpis již třetí rok za sebou pořádal tuto akci s tímto názvem, aby podpořil tyto dva významné dny, které nám připomínají, že násilí není žádanou normou ve společnosti. Přesto se s ním setkáváme čím dál tím častěji.

„Spolupracovala s námi Střední škola s humanitárním zaměřením z Prostřední Suché. Studentkám za pomoc děkujeme. Celkem se podařilo vybrat 7434 korun, což je štědrá částka a velmi nás těší, že spoluobčané mají svá srdce otevřená i tomuto problému i teď před Vánocemi. Nikdo z nás nemůže vědět, kdy bude potřebovat pomoc druhých,“ dodala Honsárková.

Vybrané peníze půjdou na zkvalitnění práce s uživateli služby, psychologickou a právní pomoc. Také na nejnutnější technické vybavení poradny.
Služeb Elpisu využívají především ženy, které se staly oběťmi násilí. „Snažíme se jim dát včasnou pomoc a začlenit je co nejrychleji zpět do běžného života,“ dodala Lenka Honsárková.