Lidé měli možnost seznámit se s dosavadní prací centra a rovněž získat mnoho informací a rad. Slavnostního dne se zúčastnil i havířovský náměstek primátora pro sociální rozvoj Bronislav Bujok.

Celou akci zahájila vedoucí poradny Lenka Honsárková ohlédnutím do minulých let.

„Jsme rádi, že jsme se dostali do podvědomí lidí a můžeme pomáhat. Našich služeb využívá široké spektrum klientely, ale převážnou většinu tvoří ženy, které se staly oběťmi domácího násilí,“ řekla Honsárková.

„Všem se snažíme dát včasnou pomoc a začlenit je co nejrychleji zpět do běžného života, a to anonymně a diskrétně. Přestože se naše klientela stále rozrůstá, víme, že někteří lidé příliš dlouho váhali a hledali odvahu nás o pomoc požádat. To bychom do budoucna chtěli změnit. Čas mnohdy hraje velkou roli,“ pokračovala vedoucí Elpis.

Hosté měli při dni otevřených dveří možnost zhlédnout pěvecké vystoupení pěstounského sdružení Dotek, které se v prostorech Slezské diakonie v Havířově pravidelně schází, aby si navzájem vyměňovali informace nebo pořádali společné akce.

„Místnosti suterénu slouží pro klubové aktivity, scházejí se tady matky s dětmi, pořádáme pravidelné cvičení pro ženy,“ dodala Honsárková.
Poradna Elpis si je vědoma, že velkou roli ve společnosti hraje prevence, na kterou se také zaměřuje.

„Budeme stále více spolupracovat se školami a studenty, pořádat přednášky a semináře,“ doplnila Lenka Honsárková.
Do srpna letošního roku zaznamenal Elpis 278 kontaktů, z nichž se 63 lidí stalo jejich aktivními klienty, nejčastěji ve věku od 30 do 39 let.