Evropská komise zkritizovala nedodržení základní vize Fondu spravedlivé transformace, kterou je podpora menších a středních podniků v uhelných regionech. V České republice má však z jednačtyřiceti miliard (z toho je 19 určeno pro Moravskoslezský kraj, pozn. red.) hned jednadvacet připadnou na strategické projekty. Tento terminus technicus ostatně používá i Moravskoslezský kraj pro projekty, kterým vévodí skleníky Eden Karviná či třeba Černá kostka coby inovační centrum kraje.

Evropská unie navíc výslovně odmítá podpořit tímto fondem spalování a materiálové využití odpadů. „Nejsou způsobilé pro podporu z Fondu spravedlivé transformace,“ stojí podle Deníku Referendum v zaslaném dopise. Přitom právě v Moravskoslezském kraji jeden takovýto projekt je – Podolupark Karviná, který si klade za cíl za 7,4 miliardy korun revitalizovat uzavřený černouhelný důl 9. května právě i formou zpracování odpadů.

Jak to vidí hejtman Vondrák?

Deník proto v návaznosti na nespokojenost Evropské komise oslovil hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka. Co na vzniklou situaci říká?

close Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje. Akce Deníku Setkání s hejtmanem v Ostravě, 20. dubna 2022, Multifunkční aula Gong v Dolních Vítkovicích. info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje. Akce Deníku Setkání s hejtmanem v Ostravě, 20. dubna 2022, Multifunkční aula Gong v Dolních Vítkovicích.

Jste už s pohledem Evropské unie na krajské projekty obeznámen?
Ano, s připomínkami Evropské komise (EK) je Moravskoslezský kraj obeznámen. Ve vazbě na náš kraj šlo pouze o tři obecné podněty k vysvětlení. V této fázi je reakce EK obvyklá a probíhá standardní vypořádání. Většina připomínek se týká nastavení konkrétních implementačních kroků k odchodu od uhlí, které musí řešit národní úroveň – Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a vláda ČR.

Nehrozí tedy, že by musel kraj některé projekty nahradit?
V současné době není nutné řešit náhradu projektů. Nositelé strategických projektů, které byly v loňském roce schváleny Regionální stálou konferencí, aktuálně zpracovávají studie proveditelnosti. Průběžně probíhají s MŽP a SFŽP (Státní fond životního prostředí) kontrolní dny, kde jsou zpřesňovány (na základě komunikace s EK) podporované oblasti, probírána možná rizika a připravenost projektů. Výzva na realizaci projektů se předpokládá v září letošního roku po schválení Operačního programu spravedlivá transformace ze strany EK.

Jak je to konkrétně v případě Podoluparku Karviná, který podle všeho nesplňuje kritéria, aby se mohl ucházet o dotaci?
Projekt Podolupark patří mezi 13 strategických projektů, který rovněž aktuálně připravuje studii proveditelnosti. Rovněž i v případě tohoto projektu probíhají kontrolní dny. Dojde-li oproti původní předběžné studii proveditelnosti, která byla předložena v minulém roce do veřejné výzvy pro sběr strategických projektů, k zásadním změnám mající vliv na transformační potenciál, bude Regionální stálá konference MSK na základě doporučení MŽP znovu projednávat a vyjadřovat se k zachování statusu „strategický projekt“.

Má případně kraj v záloze náhradní projekty? Respektive je připraven i na možnost, že namísto, aby si sáhl ještě na více desítek miliard i mimo tento fond, mohl by naopak o několik miliard přijít?
V současné době máme větší převis projektů, než je alokace Fondu spravedlivé transformace určená pro MS kraj, proto souběžně směřujeme určité projekty nebo jejich dílčí části týkající se primárně energetiky do Modernizačního fondu, vyjednáváme možnost podpory z II. a III. pilíře Mechanismu pro spravedlivou transformaci i další zdroje.

Co bude dál? Bude nyní kraj čekat na finální rozhodnutí o přidělení dotací, nebo ještě předtím zkusí rizikové projekty, zejména asi Podolupark Karviná, vyměnit?
Jak už jsem řekl, v rámci kontrolních dnů s nositeli projektů jsou projednávány rizikové oblasti, harmonogram a samotná připravenost a realizovatelnost projektů. V současné době nejsou identifikovány žádná zásadní rizika, která by zcela ohrozila realizovatelnost projektů. Nicméně klíčové je zpracování studií proveditelnosti, které ukážou další vývoj. Pro celkový kontext bych rád doplnil, že ve Fondu spravedlivé transformace v části určené pro MS kraj je velká pozornost věnována i podpoře malých a středních podniků, ať už formou dotací nebo vyjednáváním a přípravou zvýhodněných úvěrů. Podpora velkých firem je s ohledem na objem investic a evropskou legislativu složitější.