Jedna z verzí navrhovaného zákona má znít: „Ano, ale muselo by to být pouze na osobní a opakovanou žádost nevyléčitelně nemocného pacienta. Lékaři by mu pouze připravili smrtící dávku, aplikovat by si ji musel sám,“ řekl politik Boris Šťastný.

Jaký má na danou situaci názor a co si myslí o eutanazii, řekl Deníku dlouholetý havířovský onkolog doktor Eduard Bažanowski.

Jak se díváte na odchod člověka ze světa?

„Je to citlivé téma a týká se nás všech. Člověk se vyvíjí, ale bohužel konec je pro všechny stejný a nedá se tomu zabránit. Umírání se nedá natrénovat, jen se dá vnímat například v rodině nebo u svých známých a to jen z části, jelikož ty poslední minuty se většinou odehrávají v nemocnicích.“

Jak dlouho pracujete s onkologicky nemocnými lidmi a s čím jste se setkal?

„Ve zdravotnictví pracuji již 41 let z toho 28 jako onkolog. Setkávám se denně s utrpením nevyléčitelných pacientů s nádorovým onemocněním, ale za svou lékařskou činnost jsem se zatím nikdy nesetkal s vyslovenou žádostí nemocného o ukončení života. Spíše často slyším dotaz, jak dlouho to ještě bude trvat, raději, aby to už skončilo. Většinou jsem vycítil z další komunikace, že pacient chtěl raději slyšet něco jiného než cílenou odpověď. Chtěl slyšet další možnost léčby.“

Jaký je váš názor na zlegalizování eutanazie?

„Navrhnout tento zákon, odsouhlasit jej je v podstatě snadné, ale já bych rozhodně nechtěl být jako lékař v úloze vykonavatele. Je to pro mě morální přístup k profesi, kterou dělám, ale jistě se najdou doktoři opačného názoru, což je přirozené. Rozdílnost názorů je vlastně produktivní a vede k vývoji. Já eutanazii považuji za neetickou a její zastánci jsou motivováni více soucitem. Riziko zneužití u pacientů s nádorovým onemocněním je zvlášť vysoké.“

Myslíte si, že legalizace není zapotřebí?

„Za dobu, kterou jsem v lékařství, mohu posoudit, a především se jedná o poslední roky, jak obrovský a rychlý je vývoj medicíny. Nové léky, léčebné postupy, to vše vede k prodloužení života. U takto těžce nemocných pokračujeme v symptomatické léčbě a léčbě proti bolesti. Ta je dnes díky účinným novým lékům a různým aplikačním možnostem velmi účinná. Ve spolupráci s rodinou při zabezpečení všech ostatních potřeb, zajišťuje pro pacienta eliminaci bolesti a jiných potíží v terminálním stádiu onemocnění. Zdokonalením terminální péče a symptomatické léčby postrádám důvod k prosazování asistované smrti.“