FBI byla zřízena 1. srpna 2002 a vzhledem k prostorovým problémům v areálu VŠB-TUO využila nabídku statutárního města Ostrava a začala fungovat v areálu základní školy na Lumírově ulici v Ostravě-Výškovicích.

„Protože prostory základní školy nevyhovovaly požadavkům na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti bezpečnostního inženýrství a na související vědeckou a výzkumnou činnost, byla v létě 2002 provedena první část rekonstrukce FBI. Při ní byly upraveny prostory pro děkanát, knihovnu, studijní oddělení, počítačové učebny a výdejnu jídel. Drobné úpravy doznaly i prozatímní laboratoře,“ popsala nedlouhou historii fakulty mluvčí VŠB-TUO Petra Kubová a dodala, že poté byla zpracována studie celé rekonstrukce FBI.

Fakulta se tak může ode dneška pyšnit posluchárnou pro 208 studentů, tělocvičnou, která je určena zejména pro výuku bojových sportů a „zimní“ přípravu na požární sport. V tělocvičně je i speciální konstrukce pro praktickou výuku studentů pro zajišťování při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. „Nově zde vznikla také laboratoř stavebních hmot, ve které budou umístěny zkušební boxy umožňující studentům demonstrovat vliv zvýšených teplot na chování stavebních hmot a konstrukcí. Laboratoř bude využívána i pro fyzikální modelování šíření kouře v objektech,“ upřesnila Kubová a dodala, že studenti budou využívat i další laboratoře, například pro protivýbuchovou prevenci, nebo laboratoř pro práci se systémy elektrické požární signalizace a zabezpečovacími systémy.