„Realizujeme dlouho připravovanou opravu fasády. Budova má již obnovenou střechu a okna, teď přišla řada na fasádu. Čtyři miliony korun na tuto investici poskytl náš zřizovatel, tedy krajský úřad," říká ředitelka školy Kristina Bončková.

Vysvětlila, že investice se připravovala několik let, neboť budova školy se nachází v památkové zóně města Český Těšín. Proto je vše do detailů konzultováno s památkáři.

„Musíme vyhovět podmínkám památkového úřadu, zachovat originální podobu budovy s architektonickými prvky," dodala.

Uvnitř školy zároveň probíhá oprava podlah ve dvou suterénních místnostech, kde jsou odborné učebny.

„Museli jsme obnovit izolaci a pak položit nové podlahy. Při opravách jsme pamatovali na bezbariérovost učeben, takže vchod a průchod učebnami už bude řešen tak, aby byl přístupný schodolezem. V současné době máme jednu žákyni na vozíčku, která se pohybuje ve školních prostorách na schodolezu. Opravy podlah financujeme z vlastních peněz ," uvedla Bončková.

Počasí stavbařům přeje, oprava fasády by tedy měla skončit v termínu, to je do konce prázdnin.

EMILIE ŚWIDROVÁ