Společnost Člověk vtísni připravila nalistopad vpořadí již třetí ročník projektu Příběhy bezpráví. Ten přibližuje prostřednictvím filmových projekcí a následných debat shosty žákům a studentům základních a středních škol poválečné období našich dějin. Vzhledem ktomu, že téma československé totalitní minulosti je ve výuce stále velmi často opomíjeno, je projekt jednou zmožností, jak se o ní mohou mladí lidé dozvědět více.

„Předcházející dva ročníky potvrdily zájem škol o filmy přibližující naši nedávnou minulost. Do prvního ročníku projektu se zapojilo 360 základních a středních škol, vminulém ročníku stoupl jejich počet na 550. Projekt získal také značný ohlas laické a odborné veřejnosti. Vsoučasné době využívá filmy o československých dějinách při výuce více než 1 100 základních a středních škol. Počet zapojených škol vletošním roce již překročil číslo 550, z toho 250 škol se účastní projektu Příběhy bezpráví úplně poprvé,“ uvedl mluvčí projektu Filip Šebek.

Třetí ročník se uskuteční podle podobného scénáře jako ročníky předcházející a přinese navíc i několik novinek. Stejně jako vminulých dvou letech získá každá škola, která se do projektu přihlásí a během listopadu uspořádá projekci filmu a následnou debatu shostem, jeden film dle vlastního výběru zdarma pro trvalé užívání. Po filmové projekci bude na každé zapojené škole probíhat debata shosty, kterými mohou býtpamětníci, kteří se často sami stali oběťmi komunistického bezpráví, historikové či filmaři. „V rámci projektu Příběhy bezpráví jsem zavítal na debaty do bezpočtu škol a stále zjišťuji, že žáci a studenti o období komunistické minulosti vědět chtějí, ale během výuky se toho většinou moc nedozví. Jsem moc rád, že vletošním roce je součástí nabídky školám i snímek Kousek nebe, protože si myslím, že příběh hlavních hrdinů této vězeňské love-story je pro současné studenty dobře srozumitelný. Považuji za velmi důležité, aby mladí lidé o době naší totalitní minulosti věděli co nejvíce a měli tak možnost dělat vše pro to, aby se něco podobného již nikdy neopakovalo,“ řekl spisovatel, dramatik a scénárista snímku Kousek nebe Jiří Stránský.