„Zvýšení regulovaného nájemného na takzvané smluvní se od ledna 2011 dotkne bytů, u nichž výši nájemného do této chvíle určoval stát,“ uvedla mluvčí skupiny CPI Michaela Winklerová. „CPI Byty si od deregulace slibuje především narovnání vztahů mezi pronajímatelem a nájemcem a více prostředků na investice do bytového fondu,“ dodala.

Více k tématu si přečtěte v souvisejících článcích

Roman Bujok, šéf sdružení OSBT, které část nájemníků zastupuje, odhadl, že v samotném Třinci jde o více než tři tisíce bytových jednotek. Obě strany mají na chystané změny zcela rozdílný pohled, přičemž OSBT lidem dokonce doporučuje, aby nic ukvapeně nepodepisovali.

Lidé od 13. září absolvují individuální pohovory o nové ceně nájemného. To je dosud v obou městech stejné, a to 38 korun za metr čtvereční. Firma přitom tvrdí, že do konce roku musí novou výši takzvaného smluvního nájemného dohodnout se všemi, jichž se to týká. „Obeslali jsme nájemníky s výzvou, aby se dostavili na konkrétní místo, kde s nimi budeme výši smluvního nájemného projednávat formou dodatku ke stávající nájemní smlouvě. Chceme, aby smluvní nájemné odráželo stejné podmínky, jako je tomu v případě tržního, tedy velikost bytu, atraktivitu lokality, dostupnost a podobně. Naše představa je, že by se smluvní nájemné pohybovalo mezi 40 a 80 korunami na metr čtvereční, v závislosti na uvedených podmínkách. Proto chceme jednat s každým nájemníkem zvlášť,“ popsal Daniel Bacík, jenž je odpovědný za obchodní politiku firmy CPI Byty.

„Uvědomujeme si, že kvůli sociálním dopadům nelze regulované nájemné okamžitě dorovnat na hladinu tržního. Smluvní nájemné představuje určitý mezistupeň. Jeho postupným navyšováním bychom chtěli tržních nájmů dosáhnout do tří let,“ dodal.

Vedení sdružení OSBT to vidí zcela jinak. Roman Bujok v pátek ještě neměl dostatek informací o tom, jakou výši nájemného v Třinci firma lidem nabídne. Uvedl ale, že 3. září proběhla v kině Kosmos informativní schůzka a přišlo asi 800 členů OSBT.

„Hlavním tématem byl obsah takzvaného zvacího dopisu pro nájemníky s končícím regulovaným nájemným, aby se dostavili ke správci majetku CPI Byty za účelem uzavření dodatku k nájemní smlouvě. Právník OSBT Luděk Růžička provedl jeho rozbor a poukázal v něm na veškerá úskalí, která pro nájemníka vyplývají z jeho možného podpisu,“ řekl redakci Bujok s tím, že na webových stránkách vlastníka bytů se objevil tento dodatek ke smlouvě, který je ale ve skutečnosti „dohodou o změně smlouvy“.

„Z našeho pohledu se nám jeví částka 40 korun na čistém nájemném za metr čtvereční dostatečná, jelikož nedochází k opravám. Podali jsme různé návrhy možných fondů oprav tak, aby nájemník měl jistotu těchto oprav. Všechny byly smeteny ze stolu. To svědčí jen o tom, že firma generuje pouze zisk, a to v maximální možné míře. Momentálně s podpisem dohody a příloh v ní obsažených radíme vyčkat. Více informací se k nájemníkům dostane od pondělí 13. září, kdy by měli dle CPI začít s jejich podepisováním,“ řekl v pátek Bujok.

René Samel, zástupce OSBT v Českém Těšíně, říká, že část lidí schůzky k nájmům odmítá. „Někteří lidé, zejména ti, kteří mají smlouvy na dobu neurčitou, odmítají jakákoli jednání o zvyšování nájmu. Říkají, že na výzvy ke schůzkám nebudou reagovat,“ tvrdí Samel. Mluvčí CPI Michaela Winklerová na to reagovala tvrzením, že v takovém případě podá firma na konkrétního nájemníka žalobu a spor bude rozhodovat soud.

MAREK CHOLEWA
TOMÁŠ JANUSZEK