Například bohumínská společnost Bonatrans zavedla koncem loňského roku dokonce vlastní vzdělávací systém, jehož cílem je zvýšení kvalifikace u stávajících zaměstnanců. Výsledkem je první desítka absolventů, kterou v průběhu jednoho měsíce bude následovat dalších asi čtyřicet kolegů. Společnost vybrala ze svého středu 52 zaměstnanců z dělnických profesí, kteří se zúčastnili speciálního vzdělávacího programu, v jehož rámci si zvyšovali teoretické i odborné dovednosti v oblasti obrábění kovů.

První desítka má již za sebou odbornou zkoušku, kterou čerstvý absolvent projektu Martin Křeček pracující jako brusič náprav přirovnal k maturitní zkoušce. „Zkoušku jsem skládal před komisí, a to z odborné a teoretické části. Otázku si každý student losoval a hodnocen byl stejně jako u maturity,“ uvedl Křeček. Vzdělávací systém si firma Bonatrans ušila na míru. Zaškolování probíhá ve vlastním provoze, výuku provádí nejen externí lektoři, ale i zkušení kmenoví zaměstnanci. Závěrečnou zkouškou pak absolventi dokáží, že jsou schopni ovládat podstatně širší spektrum strojového zařízení než před zahájením projektu.

K rozšíření kvalifikace u stávajících zaměstnanců vedl společnost Bonatrans neustálý nedostatek pracovníků s potřebným technickým vzděláním na trhu. Firmě takřka neustále schází zejména schopní obráběči kovů. „V naší firmě pracujeme s přesností na setiny milimetru a to ne každý obráběč dokáže. Nových absolventů učilišť je navíc ročně pouze hrstka,“ upozornil vedoucí odboru personalistiky Bonatransu Ladislav Botur. V současné době společnost Bonatrans zaměstnává více než 990 pracovníků a je největším evropským a jediným českým výrobcem železničního materiálu – dvojkolí a jeho dílů pro odvětví kolejové dopravy. Drtivá většina zaměstnanců pochází z okresu Karviná, který bojuje s druhou nejvyšší nezaměstnaností v ČR.