Přestože podle integrovaného registru znečištění ministerstva životního prostředí vzrostl počet firem, které patří mezi největší znečišťovatele prostředí v kraji, přední příčky mezi podniky, které vypouštějí do ovzduší více než deset druhů škodlivin, zaujímají závody z Karvinska. Pomyslné třetí místo patří v antiekologické hitparádě elektrárně v Dětmarovicích, kterou následují bohumínské železárny a drátovny. Na sedmém a osmém místě jsou Teplárny Karviná a Teplárna ČSA.

Karvinský region přitom dlouhodobě patří k nejznečištěnějším oblastem v zemi. Řada lidí oslovených v ulicích ale po původcích znečištění příliš nepátrá. Podle statistik emisních údajů trápí zdejší obyvatelstvo zejména polétavý prach. Jeho denní limity jsou na mnoha místech i několikrát v roce překračovány, a to i přesto, že podniky, které se na této situaci podílejí, investují mnohamilionové částky do nejrůznějších ekologických programů a opatření.

„Všechny spaliny, které EDĚ produkuje, procházejí několika zařízeními pro snižování emisí. Jedná se o odstranění oxidů dusíku, oxidů síry a popílku. Účinnost všech těchto zařízení je kontinuálně sledována a podléhá pravidelným kontrolám orgánů státní správy a ochrany životního prostředí. Elektrárna získala i certifikát Systém environmentálního managementu a současně splňuje i normu ISO 14001,“ uvedla místní mluvčí ČEZ Alice Lutišanová. Lidé v ulicích však nemají o internetovém registru ani potuchy. A co víc, po aktuálních hodnotách znečištění ani nepátrají.

„Moc se o to nezajímám. V Bohumíně dělá podle mne nejvíce problémů nejspíše Rock〜wool a ŽDB. Hodně ale investují, aby ty problémy eliminovali, a myslím si, že je to za poslední roky znát,“ myslí si například Erich Macyažek z Bohumína. Pro Železárny a drátovny Bohumín je podle údajů z výroční zprávy za loňský rok trvalá péče o ochranu životního prostředí prioritou. Vedení však nezastírá, že je další investice do ochrany životního prostředí ještě čekají.