„Panika vyvolaná na trhu ruskou agresí na Ukrajině již pominula, poptávka se ustálila a cenové indexy uhlí se postupně normalizovaly. V naší výrobní a prodejní strategii jsme se soustředili na koksovatelné uhlí, které společnosti dlouhodobě přináší největší zisk, což se ukázalo jako správné rozhodnutí,“ uvedl Roman Sikora, generální ředitel OKD.

Dosažením kladného hospodářského výsledku byl naplněn základní předpoklad pro pokračování střednědobé strategie OKD. Ta počítá s těžbou do konce roku 2025 s možným přesahem do první poloviny roku 2026 na vytěžení uhlí z posledních porubů a předpokládá zachování zisku i v letech 2024 a 2025.

„Výsledky prvního čtvrtletí roku 2024 nás naplňují mírným optimismem. Rizika však přetrvávají, zejména ta hornická, spojená s geologií, která nelze vždy s jistotou předvídat, ani rychle eliminovat. Naší prioritou číslo jedna proto zůstává zajištění bezpečné práce a pracovního prostředí pro naše zaměstnance. Prakticky denně se také zabýváme jednotlivými položkami nákladů, abychom vysoce nákladový provoz hlubinného dobývání udrželi na ekonomicky únosné úrovni,“ doplnil Roman Sikora.

K tématu 

OKD, a. s. je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těžba probíhá v hlubinném dole ČSM s lokalitami Sever a Jih v karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. Firma těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí, které se uplatňuje zejména v energetice, ocelářství a v chemickém průmyslu. OKD má 3300 zaměstnanců. Jediným akcionářem je státem vlastněná firma PRISKO a. s.