Zástupci francouzsko-německého Euroregionu Pamina navštívili česko-polský Euroregion Těšínské Slezsko ve dnech 24. - 27. září 2016. V prvních dvou dnech proběhlo jednání v polském Těšíně nad projektem EuroInter Cooperation 2016-2020 pod záštitou Sdružení rozvoje a regionální spolupráce Olza.

„V pondělí 26. září přijali primátor Daniel Pawlas a jeho náměstek Eduard Heczko delegaci z Francie. Předmětem návštěvy byla krom představení města také prezentace česko-polské spolupráce, ve které jde Havířov v rámci Euroregionu příkladem. Pondělní prezentace byla věnována česko-polským projektům, které má Havířov záměr realizovat společně s městy Karviná a Jastrzębie-Zdrój. Součásti návštěvy byla prohlídka města, která byla zakončena v hornické expozici ve Společenském domě. Po návštěvě Havířova se delegace odebrala navštívit partnerské město Havířova Jastrzębie-Zdrój," informovala o návštěvě mluvčí havířovského magistrátu Jana Dybová.

K obsahu společného jednání se vyjádřil náměstek Heczko: „Za roky spolupráce byly mezi obyvateli euroregionu navázány formální i neformální vztahy. Na úrovni jednotlivých představitelů měst a obcí pravidelně dochází k setkáním, jejichž iniciátory jsou právě smluvní partneři Euroregionu. Zde jsou vzájemně předávány zkušenosti s fungováním měst a obcí a plánuje se spolupráce v rámci území."