V místě funguje kyvadlový průjezd na semafor a zejména ve špičkách se tam tvoří dlouhé fronty. Podle informací řidičů ze sociálních sítí někdy i na desítky minut.

„Území, kterým potrubí přivaděče prochází, je ovlivněno důlní činností. Proto je jeho stav po dohodě mezi SmVaK a OKD dlouhodobě monitorován. V průběhu let byla na tělese přivaděče provedena jako součást důlních škod řada oprav a přeložek řešících důlní vlivy. Při posledním statickém posouzení byl identifikován nevyhovující stav konstrukce potrubního mostu, která vyžaduje neodkladný zásah. Ten posílí nosnost zesílením konstrukce a statickým zajištěním potrubního mostu. S rekonstrukcí potrubního mostu je potřebné provést také opravu jeho železobetonových pilířů – ty nejsou poškozeny důlními vlivy, ale defekty vlivem stáří a povětrnostních podmínek,“ vysvětlil mluvčí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace. Marek Síbrt.

Podle informací přímo z místa dělníci dokončují opravu druhé části nosného pilíře. Poté ale musí vybudovat ještě druhý most, kterým podepřou ten současný. „Železobetonová deska mostu bude podepřena novou ocelovou konstrukcí, která bude kotvena do stávajících železobetonových pilířů,“ uvedl Síbrt.

Práce budou stále probíhat za provozu.