Frekventovaná silnice je uzavřena od června. Důvodem dlouhodobé uzavírky byly zásadní stavební práce. Celá silnice se snižovala, budoval se nový chodník, kanalizace i osvětlení.

Původně měla uzavírka skončit 30. listopadu. Termín však bylo nutné posunout. Fyzicky byla stavba ukončena 8. prosince. Zpoždění termínu bylo z důvodu nutnosti nově vyvolané technologie sanace podloží a složité časové koordinace při vypínání elektrického proudu u realizovaných přeložek sítí," sdělila mluvčí Moravskoslezského kraje Petra Špornová.

Přes ukončení stavební činnosti nebylo možné silnici otevřít kvůli nedokončené kolaudaci. Dopracovat se musel komplikovaný geometrický plán.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o složitou stavbu, která podle nové legislativy musí před vydáním kolaudačního rozhodnutí projít důkladnou kontrolou veškerých dokladů nejen investorem, ale i externím technickým dozorem stavby, bylo nutné termín zprovoznění komunikace ještě dále odsunut. Pro přípravu stavby a její realizaci bylo jak ze strany investora, tak ze strany zhotovitele učiněno maximum, aby bylo požadavkům přísné legislativy vyhověno a stavba byla v co nejkratším termínu puštěna do provozu," dodala mluvčí kraje.

V úterý bylo potvrzeno, že silnice bude otevřena ve čtvrtek 15. prosince.