Účastníci soutěže GYMKOM v Havířově. V soutěži GYMKOM aneb Tříkrálová cesta za přírodními vědami pořádané Gymnáziem Komenského v Havířově porazili dalších deset soutěžních týmů.

Uznání sklidila také trojice dívek ze Základní školy Na nábřeží v disciplíně zaštítěné energetickou společností ČEZ. Dívčí trio dokázalo jako jediné ze soutěžních týmů porovnat příkon osvětlení vánočních stromů před brněnskou a ostravskou radnicí nebo spočítat, kolik stojí rodinu nasvícení stromečku klasickým vánočním řetězem.

„Nejdříve jsme vůbec nevěděly, jak to spočítat, ale naštěstí jsme mohli používat internet. Tam jsme našly nápovědu a pak už šlo vše hladce,“ řekly svorně Natálie, Kateřina a Lucie, které energetici za jejich výkon obdarovali čelovkou a dalšími cenami.

Soutěž GYMKOM uspořádalo havířovské gymnázium podruhé. „Chceme deváťákům ukázat atmosféru naší školy. A také to, že přírodní vědy, na které se naše gymnázium specializuje, zdaleka nejsou jen nudnou teorií. Naše žáky tyto předměty baví, což dokazuje jejich hojná účast v kroužku Debrujárů, kde podnikáme zábavné pokusy z různých oblastí vědy, techniky a ekologie,“ řekla za organizátory fyzikářka Irena Fikáčková.

S nadšením účastníků bylo spokojeno i vedení školy. „Zdá se mi, že díky mnoha aktivitám v regionu, mezi které patří i naše soutěž, se prestiž přírodních věd mezi mladou generací zvyšuje. Děti k nim dnes mají pozitivnější vztah než před deseti patnácti lety,“ dodal ředitel Petr Šimek.

Účastníci soutěže GYMKOM v Havířově.