Stručný souhrn z článku:

- Spolek Zachovejme Poolší, vedený mluvčím Martinem Bohoněkem, se staví proti plánované výstavbě gigafactory v oblasti Poolší, s cílem ochránit přírodu a kvalitu života místních obyvatel.

- Stát a investor, jehož jméno zůstává utajeno, jsou kritizováni za nedostatečnou transparentnost a ignorování aktuálních problémů s nezaměstnaností v regionu.

- Spolek se snaží informovat veřejnost, sbírá podpisy pod petici a chystá místní referendum, zároveň konzultuje s právníky a odborníky, aby mohl efektivně jednat a hledá finanční podporu pro své aktivity.

Bezprostředně po oznámení zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a agentury CzechInvest, že vláda jedná s nejmenovaným investorem, kterému pro jeho záměr postavit v České republice obří průmyslový park nabídla pozemky u Věřňovic na Karvinsku, vzniklo sdružení Zachovejme Poolší.

Martin Bohoněk, mluvčí a člen výboru spolku Zachovejme Poolší. Foto se svolením Martina BohoňkaMartin Bohoněk, mluvčí a člen výboru spolku Zachovejme Poolší. Foto se svolením Martina BohoňkaZdroj: Deník/Tomáš Januszek Jeho členové se netají tím, že jsou proti plánované stavbě gigafactory v této lokalitě. „Chceme podávat pravdivé informace o stavu věci, šířit je nejen v blízkém okolí, ale především předložit relevantní fakta o celém vývoji plánované výstavby co nejširší veřejnosti. Naším cílem je přírodu Poolší ochránit a uchovat toto místo nezničené pro další generace,“ říká člen výboru a mluvčí sdružení Martin Bohoněk. Členové spolku také sbírají podpisy pod petici a chystají referendum, které by se mělo uskutečnit v rámci eurovoleb.

Od debaty v Kulturním domě v Dolní Lutyni na konci března uběhly zhruba tři týdny. Máte nějaké dosud nepublikované informace ohledně záměru stavby průmyslové zóny v katastru Věřňovic?

Nemáme. Stát je vázán mlčenlivostí, byť deklaruje, že chce být v této problematice co nejvíce transparentní. Celou stavbu, kromě zveřejněných základních výkresů, opravdu stále zahaluje závoj tajemna. To především proto, že celá řada přípravných a průzkumných prací je na samotném počátku.

Havířovské slavnosti 2021.
Havířovské slavnosti 2024 zveřejnily termín akce

Víte už například, kdo je onen státem utajovaný investor, který má zájem o zmíněné pozemky?

Nevíme. Jméno soukromého investora má být známo až v okamžiku, kdy budou všechny studie dokončeny. Bylo nám řečeno, že zájem státu je zásadní a naše obrana proti záměru je minimální. Stále pouze opakovaně slýchám, že se jedná o stavbu s vysokou přidanou hodnotou, ale popravdě, stále jsme žádnou přidanou hodnotu nenašli.

Obecně se ví, že plocha, kde by mohly vyrůst průmyslové haly, leží v těsné blízkosti hned dvou chráněných oblastí, zmíněné pozemky se navíc nacházejí v záplavové zóně? Poskytuje to podle vás dost důvodů a varovných signálů pro investora, že tady není dobré stavět?

Nevím. Obávám se, a moc rád bych se mýlil, že názor a reálné obavy místních nebudou vyslyšeny. Už při vyhlášení zmíněné Natury 2000 došlo ke zmenšení jejího území v rozporu s Evropskou směrnicí. Teď je zde zájem stavět přímo v jejím sousedství. Ano, také samotná řeka Olše je hrozbou, kdy rozlehlá pole vytipovaná pro výstavbu slouží jako přirozený prostor pro vsak dešťových srážek a zmírnění dopadů při povodních. V případě přívalových srážek bude tato plocha mnohonásobně zmenšena, což bude ohrožovat jak zvířata tak lidi, kteří přilehlou oblast obývají. V případě výstavby průmyslové zóny budou obyvatelé doslova vyplaveni jednak spodní vodou, a pak také deštěm a nedalekou řekou, protože kvůli polím zalitých betonem nebude mít kam voda odtékat a kam se rozlévat.

Stát hovoří o kompenzacích v podobě ochranných valů, o protihlukových bariérách na D1…

To vše ale podle našeho názoru nejsou kompenzace. Ty valy tu mimochodem měly být už dávno. To je snaha o technická řešení tak, aby zde gigafactory postavena byla. Je samozřejmě otázkou, jak všechny průzkumné práce a výsledky všech zákonných analýz dopadnou a zda to bude mít na rozhodování investora nějaký vliv.

Gigafactory neřeší současné problémy se zaměstnaností

Zástupci ministerstva a CzechInvestu při debatách o záměru postavit ve Věřňovicích obří průmyslový park argumentují tím, že by tato investice přinesla v horizontu třeba 10 let až 7 tisíc pracovních míst, dala práci další tisícovkám lidí v subdodavatelských firmách a celkově by přítomnost oné gigafactory, jak se tomuto podniku říká, znamenala vyšší životní úroveň těch, kdo by tam pracovali, protože by si dobře vydělali. Proč podle vás stát takto „tlačí na pilu“, když se ví, že je to území problematické a vznikne-li tam skutečně průmyslová zóna, bude to za velkých „obětí“, ať už na přírodě či komfortu místních, kteří dnes žijí idylicky „u řeky a lesa“?

Argumentace Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest je trochu zavádějící. Ano, hovoří se zde o sedmi tisících míst v horizontu 10 až 15 let a vedle toho se zde hovoří také o tom, že to jsou pracovní místa pro propuštěné havíře a hutníky z Liberty Ostrava. Jenže v kraji je tento problém teď a tady, nikoliv v horizontu let příštích. Pohybuji se v obchodu s realitami a financemi téměř 30 let a určitý přehled mám. Co vidíme, je, že společnosti se v našem kraji dlouhodobě téměř ve všech odvětvích potýkají s kritickým nedostatkem kvalitních a kvalifikovaných pracovníků. Při vší úctě k horníkům, hutníkům, ocelářům a jejich velmi těžké a mnohdy nedoceněné práci si však dovolím konstatovat, že ona gigafactory není pro ně samotné, ani mnohé další občany hledající práci tou spásou, za kterou je považována. Stát tlačí z důvodu vysoké přidané hodnoty ve snaze nenechat si uniknout strategického partnera.

To ale z principu není špatně, ne?

To ano, ale nejsem si jist, že území naší republiky potřebuje neustále nabízet větší a větší lokality pro zahraniční investory na úkor kvality života obyvatel a nemluvě o zabírání a ničení přírody, která jde ruku v ruce s tímto účelem. Přitom tyto zásahy do životního prostředí jsou nevratné.

Jako zástupce spolku Zachovejme Poolší jste byl u jednání s lidmi z CzechInvestu. Ptal jste se jich, zda pozemky u Věřňovic jsou skutečně jediným vhodným místem pro takovou velkou investici v celém Česku? Skutečně neexistuje jinde podobně vhodná plocha?

To byla naše první otázka. Jako člověk znalý prostředí jsem několikrát v minulosti jednal se zástupci krajské agentury Moravskoslezské investice a development (MSID). Plochy kraj dlouhodobě připravuje. Bylo nám řečeno, že investor preferuje Moravskoslezský kraj, ale nikoliv poddolované území a stát mu není schopen nabídnout jinou takto ucelenou plochu. Byť v ní vlastní jen něco kolem 60 procent pozemků, na další velkou část má předkupní právo. Místní jsou pak vystaveni z jedné strany nekryté D1, ze strany druhé řece Olši, ze strany třetí dětmarovické elektrárně s možnou instalací malého modulárního reaktoru. A tím to zdaleka nekončí: z další strany bude stát vysokorychlostní trať a přeložka silnice Bohumín – Karviná. Ta už ale měla stát dávno. Uprostřed toho všeho gigafactory. Opravdu musí místní snést toto všechno a obětovat své životy do takové míry? Obávám se, že na jednoho člověka je to až příliš.

Úředníky chápu, ale postrádám trochu empatie

Když mluvíte s lidmi z těchto institucí, ministerstva či krajského úřadu, máte z nich pocit, že si sami dokážou představit, jak moc by se vznikem průmyslové zóny u Věřňovic změnil život místních? Nepokoušel jste se jich zeptat, jak by se zachovali oni, kdyby byli v pozici lidí z Věřňovic, potažmo Dolní Lutyně?

To jsou velmi relevantní otázky. Argumentace státu je neustálé opakování tématu budoucích kompenzací, což v praxi znamená: „Uděláme cokoli, jen abyste to před svými domy akceptovali“. Empatie chybí a máme být v důsledku rádi, že toto bude postaveno. Chápu je, jsou to státní zaměstnanci a je to jejich práce, dělat vše pro to, aby gigafactory měla zelenou, tedy aby dosáhli svého. Jinak by svou práci nedělali dobře. Smutné je, že s otázkou, proč se tomu tak bráníme, se setkáváme i u řady našich spoluobčanů široko daleko. Jde o zjevné nepochopení, neinformovanost, možná lhostejnost. Osobně postrádám trochu lidského pochopení.

Karviná, doprava po uzavření kovonského mostu. 15. dubna 2024.
VIDEO: Karviná po uzavření mostu. Řidiči a nervy v kolonách, město radí obchvat

Mluvil jste se zástupci ekologických spolků, myslivci či vodohospodáři, co na plány státu říkají oni?

Z reakce spolků na ochranu přírody jsem mírně řečeno zklamán. Žádali jsme již některé z nich o vyjádření a zda by byli ochotni nám být, byť i radou, nápomocni. Odpovědi jsou více než úsměvné. Buď že máme sledovat vládní web, nebo že jsou zavaleni jinými dotazy a nemohou se nám věnovat. Podepsaná dohoda o spolupráci stran, tedy těch vládních a právě spolků, která vznikla letos, možná vyvolává u spolků obavy, těžko říct. Jejich skutečné stanovisko nám podle mého nechtějí sdělit, snad z obav z důsledků. Větší zděšení panuje určitě ve vědecké obci, tam příroda a lidé v ní žijící mají určitě větší zastání. Jen panuje obava, že žádné argumenty z jejich strany nebudou vyslyšeny.

Chceme přírodu Poolší zachovat pro další generace

Spolek Zachovejme Poolší je skupina lidí, kteří se postavili „vyšší moci“ či „snahám vyšší moci“. Myslíte si, že je v silách lidí ze spolku zastavit plány na stavbu průmyslové zóny?

Právě z těchto důvodů jsme spolek založili, abychom měli právní subjektivitu, a tudíž měli možnost oprávněně jednat. Situace není jednoduchá. Stát chce nanejvýše transparentně komunikovat, jak jsem zmínil, ale nejsem si jist, že besedy pro 200 lidí nějaký efekt přinesou. My jako spolek se snažíme zjišťovat všechny okolnosti po vlastní linii. Především ale chceme, jak jsem zmínil, občany vtáhnout více do dění. Aby pochopili, že navenek prezentovaná fakta mohou ve skutečnosti vypadat jinak.

Nepředpokládám, že někdo z vás je fundovaným právníkem či ekologem v oboru vzdělaným. I proto jste zřejmě celou věc konzultovali s právníky, odborníky na takovouto problematiku, ne? Dostali jste rady, co a jak dělat, jak jednat, jak postupovat, na co upozorňovat, prostě máte vyladěnou taktiku?

Mnozí z nás jsou podnikatelé, obchodníci, nikoliv ovšem se strachem. Jen z naší praxe víme, že žijeme v demokracii a právním státě. Problematika je natolik široká a dotýká se tolika oblastí, že není možné toto pokrýt jedním advokátem nebo rádoby odborníky. Za tímto účelem jsme najali brněnskou právní kancelář. Jen ve větším počtu názorů na paragrafové znění všech dotčených zákonů budeme jako jejich klienti lépe schopni argumentovat. Necháváme si zpracovat analýzy na jednotlivé aspekty. To ale bude něco stát, a proto jsme založili transparentní účet, na který žádáme zdvořile o jakýkoliv příspěvek. Celková vydaná suma se bude za celou dobu, a to se bavíme klidně o období jednoho roku, pohybovat ve vyšších řádech statisíců.

Montáž nového pavilonu Karvinské hornické nemocnice, duben 2024.
VIDEO: Špitál v Karviné staví novou chirurgii. Bude z modulů a přibude operací

Je podle vás možné dobrat se kompromisu, který by uspokojil obě strany? Jak investora, tak místní lidi? Je podle vás možná dohoda za cenu nějakých velmi štědrých kompenzací ze strany investora či státu pro místní obyvatele?

Kompenzace je moderní zaklínadlo, hojně využívané i v tomto případě. To ale přece nemůže být všelék. Máme v obci školy, školky, obchody, služby, přírodu si uklidíme sami, sportujeme, máme vlastní zahrady, nepotřebujeme uměle vytvořený pás zeleně. Máme radnici, která velmi dobře funguje a je schopná pro nás jako obyvatele ledasco zajistit. Nabízená řešení jsou z našeho pohledu technická, nevnímáme je jako kompenzace.

Kdybyste měl procentuálně vyjádřit, jaký je názor Věřňovických v otázce PRO /PROTI gigafactory, jak by poměr vypadal?

Jsem přesvědčen, a nejen petice s více než 3800 podpisy, ale také příspěvky na transparentním účtu ukazují, že valná většina Věřňovických je proti. Stejně jako v Neradu a těsné blízkosti železniční trati. Tam jsou určitě stejného mínění. Ale čím dále od místa děje, tím více slábne zájem a hlavně může panovat opačný názor. Může vycházet z nevědomosti, z nedostatku informací, těch aspektů je určitě více. Uvidíme, jak dopadne místní referendum, které ve spolupráci s obcí připravujeme při volbách do evropského parlamentu letos v červnu.

Znáte někoho z místních, komu by nevadilo, kdyby mezi Věrňovicemi a Neradem vyrostla obří průmyslová zóna?

Zatím jsem se osobně s nikým takovým nesetkal. A kdybych se setkal, určitě bych vyslechl jeho názor, chtěl bych pochopit jeho argumenty, vedl bych diskuzi. Panuje ale relevantní obava, že může dojít k názorovému rozkolu nejen uvnitř Věřňovic, ale také mezi Dolní Lutyní a Věřňovicemi, nemluvě o širší lokalitě. Že to občany názorově rozdělí.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT:

Výběr Deníku: Největší hudební festivaly na Karvinsku a na co se těšit

Zdroj: Deník/Libor Běčák