Svá díla tady předvedlo celkem 17 karvinských studentů. „Akce měla ukázat nejen žákům, ale i dospělým, kteří řídí, organizují a utváří svými činy tento náš svět, že graffiti nejsou jen součástí uměleckého vyjádření části mládeže a součástí jejich životního stylu, ale i určitou formou jejich protestu proti současnému stavu naší planety Země, státu, regionu, města," uvedl jeden z učitelů pořádající školy Viktor Pavelka. Tématem soutěže bylo město Karviná. „Soutěžím se rovněž podařilo postihnout a zvýraznit rozdíl mezi výtvarnou tvorbou a vandalismem," dodal pedagog pořádající školy.

Odborná porota tvořená pedagogy hodnotila myšlenku, nápad, grafické provedení a styl graffiti. Nejvyšší ocenění získali Richard Kubiena z karvinského gymnázia, dvojice Ladislav Burian a Matěj Višna ze stejné školy a trojice Ondřej Šulek, Daniel Belai a Jan Kasák z pořádající školy.