„Škole se podařilo na učebnu získat prostředky z Evropské unie, z vlastních zdrojů na projekt přispěla půl milionu korun. Nyní mají pedagogové i gymnazisté k dispozici tři špičkové 3D tiskárny s 3D scannery, 19 nových počítačů, velkoplošný tablet a další potřebné vybavení včetně softwarových licencí,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství Stanislav Folwarczny.

Díky nové multimediální učebně bude gymnázium moci nadále spolupracovat s dalšími vzdělávacími institucemi, například katedrou kybernetiky a biomedicínského inženýrství. Výuka bude v těchto předmětech probíhat se zařazováním anglického, německého a francouzského jazyka.

„Nová učebna také umožňuje distanční výuku pomocí konferenčního systému Cisco Webex. Ten obsahuje kamerový a zvukový systém a interaktivní tabuli. Žákům by tak při případné distanční výuce stačilo pouze připojení k internetu,“ řekl ředitel Gymnázia Josefa Božka Tomáš Hudec. Nová učebna včetně vybavení vyšla na 5 milionů korun.