Toto všechno se vyžaduje po účastnících soutěže Naše město Havířov. Její už pátý ročník proběhl ve čtvrtek 2. června na Základní škole Gorkého.

Zúčastnilo se ho devět tříčlenných týmů. Sedm tvořili žáci druhého stupně havířovských základních škol. Poprvé se zapojili i studenti příslušných ročníků víceletých gymnázií. Soutěžící plnili na několika stanovištích úkoly týkající se historie i současnosti města. Letošní ročník byl tematicky zaměřen více i na dopravu a jazykové zvláštnosti regionu. Členové tří nejúspěšnějších celků obdrželi také poukázky na knižní odměny.

Pro vítězný tým je jako bonus připraven Den s primátorem a pro jednu třídu exkurze do Státního okresního archivu v Karviné na výstavu o historii Havířova.

Pořadí na prvních třech místech:
1. Gymnázium Komenského (Klára Nierostková, Ondřej Nowak a Vladislav Glogar)
2. Základní škola Gorkého (Sabina Pawlasová, Tomáš Tekelík a Jan Židek)
3. Gymnázium Studentská (Ondřej Kohut, Eduard Kácal a Ondřej Kaštovský)