Německá delegace navštívila Gymnázium na Studentské ulici, aby předala vyučovací a finanční prostředky, které má škola využít k lepší a modernější výuce.

Pomoci se dočkala škola v rámci akce, která podporuje výuku němčiny v zemích, kde tento jazyk není mateřským. „Němci podporují výuku jejich mateřského jazyka finančně i materiálově v podobě videoprojektoru, audiovizuální techniky, učebnic a slovníků. Tyto moderní výukové pomůcky nám mají sloužit k lepší výuce,“ řekl ředitel gymnázia Karel Foniok.

Němčina má u nás v dnešní době obrovskou konkurenci ve španělštině a francouzštině. Hegemonie, která byla známa z českých lavic z období před deseti lety, se postupně vytratila a Němci se nyní snaží všemi prostředky o to, aby si svoji pozici ve střední Evropě co nejvíce udrželi. Nadstandardně se snaží pomoci školám, které připravují studenty k dalším studiím na německy mluvících vysokých školách.

Gymnázium na Studentské nabízí jako jedna ze sedmnácti institucí v republice a tří z Moravskoslezského kraje možnost získat německý jazykový diplom. Je to v podstatě nejvýše uznávaná mezinárodní zkouška v zemích, kde není němčina mateřským jazykem. Díky ní mohou zájemci pokračovat ve studiu na vysokých školách v německy mluvících zemích bez dalších zkoušek jazykových znalostí.

„My nabízíme tuto možnost studentům už od konce devadesátých let minulého století. V rámci programu jsou takovou třešinkou na dortu týdenní výměnné pobyty studentů. Ty nám umožňují několikaleté kontakty s gymnáziem v bavorském Bad Reichenhallu a gymnáziem ve městě Greiz, které se nachází ve spolkové zemi Durynsko,“ dodal Foniok.

S druhým jmenovaným gymnáziem spolupracuje to havířovské již šest let, a to v rámci projektu německých a českých gymnázií s názvem Umwelt baut Brücken (Životní prostředí staví mosty). Spolková republika Německo nabídla účast na tomto celoevropském projektu havířovské škole jako jedné ze šesti gymnázií v celé ČR.