Naštěstí šlo jen o cvičení, které mělo prověřit spolupráci integrovaného záchranného systému. Cvičení bylo do poslední chvíle tajné, vědělo o něm jen pár organizátorů.

„Po vyhlášení poplachu firemním rozhlasem se zaměstnanci Bochemie přesunuli do bezpečí. Celkem bylo na tři místa evakuováno148 lidí. Studenti nedalekého gymnázia se přesunuli do horních pater a zavřeli okna. Byla také částečně uzavřena železniční doprava," uvedl mluvčí hasičů Petr Kůdela. Vybraní hasiči se převlékli do protichemických obleků. Při průzkumu do zamořené oblasti první skupina zapojila automatické skrápění před vchodem do objektu s poškozeným zásobníkem. Uvnitř objevila intoxikovaného zaměstnance, jehož představovala figurína. Únik chloru pak simuloval vyvíječ kouře. „Po návratu a dekontaminaci byl zraněný předán u vrátnice areálu týmu Zdravotnické záchranné služby," dodal Petr Kůdela.

Druhá a třetí skupina v protichemických oblecích mezitím rozvinula další skrápění vodou – pomocí monitoru s proudnicí, namířeného přímo na vchod k poškozenému zásobníku. Třetí skupina také provizorně zabezpečila poškozený zásobník před dalším únikem chloru. Všichni museli projít dekontaminací a očistou.