Ceny autonomních hlásičů požáru se pohybují v rozmezí 250 až 2 000 korun. Výše ceny záleží na výrobci a druhu. Výrobců je v České republice jen několik a v různých marketech se objevují i levné z dovozu, často bez návodu výrobce v českém jazyce.

Když se vezme v potaz, kolik životů a materiálních hodnot lze uchránit včasným zjištěním požáru, jedná se určitě o výhodnou investici. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje instalaci autonomních hlásičů požáru v bytech a rodinných domech doporučuje.

Současně však upozorňuje na nebezpečí neúplných nebo nesprávných informací v souvislosti s prodejem těchto výrobků.

„V posledních měsících se množí případy, kdy jsou zejména starší spoluobčané navštěvováni pracovníky soukromých firem, kteří jim nabízejí instalaci protipožárních hlásičů. Nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby tyto hlásiče nenabízeli mnohdy za cenově velmi nevýhodných podmínek.

Někteří prodejci se odvolávají na zákony a normy Evropské unie, na novou vyhlášku, a dokonce i na profesionální hasiče,“ poukazuje na nekalé úmysly některých prodejců Karina Štemberková z odboru prevence krajských hasičů.

„Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje upozorňuje, že tyto informace jsou značně zkreslené tak, aby podpořily prodej hlásičů mnohdy za přemrštěné ceny. My nemůžeme působit proti těmto negativním jevům jinak než osvětou.

Jestliže někdo dobrovolně podepíše pro něj nevýhodnou smlouvu nebo koupí nekvalitní předražený výrobek, není v naší kompetenci s tím cokoliv udělat,“ varuje všechny Štemberková, která nechce spojovat jméno hasičů s akcemi, se kterými nemají nic společného.

Autonomní hlásič požáru zareaguje například na výskyt kouře spuštěním akustického poplašného signálu. Zařízení je napájeno baterií, takže jsou tedy vhodné i pro prostory bez elektrické sítě. V rámci sjednocování požadavků Evropské unie a k zajištění větší požární bezpečnosti staveb byla vydána vyhláška o technických podmínkách požární ochrany, která ukládá povinnost instalovat tyto hlásiče, ale pouze pro nově postavené rodinné domy, byty a stavby ubytovacích zařízení a sociální péče.

„Tento požadavek se každopádně netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky,“ dodala preventistka Štemberková.