Od úpatí železobetonové věže museli vyšlapat zhruba 360 schodů a v závěru ještě po žebřících vylézt ke střešnímu otvoru. Celou cestu nesli hadice, ze kterých vytvářeli vedení pro vodu k uhašení simulovaného požáru, který vznikl při práci na střeše věže. A aby to neměli tak jednoduché, celou cestu museli jít v dýchacích přístrojích. Splněno bylo až ve chvíli, kdy z proudnice vytryskla voda.

Jak se ukázalo, hasiči mají dobrou fyzičku. Správně si rozložili síly a nahoře nebyli ani příliš zadýchaní. Kus před cílem však zjistili, že jim hadice nestačí až na střechu. Od auta se proto za nimi musel vydat další kolega.

Cvičení také prokázalo, že čerpadlo zásahového automobilu dokáže vytlačit vodu až nahoru na střechu věže, když musí zvládnout tlačit sloup vody přibližně 90 metrů. Ztráta tlaku ale byla znatelná.

„Jedná se o výcvik a prokázání fyzické kondice. Cvičení hodnotím kladně. Voda se dostala až nahoru, nikde nedošlo k žádné závadě. Při skutečném zásahu by tady bylo více hasičů a vše by proběhlo rychleji. Hasiči by navíc nešli v dýchacích přístrojích hned od počátku, ale až od chvíle, kdy by to bylo nutné. Při dnešním postupu jim totiž vzduch v dýchacích přístrojích stačil jen na cestu nahoru. Při ostrém zásahu by musela být k dispozici další dýchací technika," řekl velitel havířovských hasičů Pavel Budina.