„V letech 1997 a 2010 jsme se museli potýkat s následky ničivých záplav, o to intenzivněji vnímáme osud těch, kterým přírodní katastrofa sebrala vše, co dlouhá léta budovali. Nás v těžkých dobách finančně podpořila řada obcí a měst, stejně tak my nyní poskytneme jako výraz solidarity prostředky z našeho rozpočtu těm, kteří to potřebují. Rada města Bohumína proto dnes schválila dar ve výši dvacet tisíc korun pro každou obec přímo zasaženou tornádem,“ sdělil starosta Bohumína Petr Vícha.

Na doporučení Svazu měst a obcí měl Bohumín možnost využít buď transparentního účtu Jihomoravského kraje, nebo zaslat finanční obnos přímo konkrétním obcím. „Rozhodli jsme se peníze darovat přímo, aby s nimi samosprávy měly možnost naložit podle vlastního uvážení. Mohou nejlépe posoudit, jaké jsou aktuální potřeby a do čeho je nutné investovat,“ podotkl Vícha. Peníze z rozpočtové rezervy poputují konkrétně do Lužic, Mikulčic, Moravské Nové Vsi, Hrušek a také do města Hodonín.

Elektrárna Dětmarovice.
Orlová a Bohumín budou bez teplé vody. Pravidelné odstávky jsou nutné

„Dohodli jsme s v rámci Svazku měst a obcí okresu Karviná, že přispějí všichni členové, takže společně s výnosem z dobrovolných sbírek půjde v součtu o částku, která zničeným obcím umožní situaci zvládnout a těžkou zkoušku překonat,“ konstatoval starosta Bohumína. Jak dodal, město reaguje na kalamitní události vždy, když je potřeba. „Při velkých povodních poskytujeme finanční dary i vysoušeče. Soudržnost funguje nejen mezi lidmi, ale i mezi obcemi. Řada z nich zase přispěla do sbírky vyhlášené Moravskoslezským krajem na zmírnění následků po tragickém požáru, při němž loni v Bohumíně zemřelo jedenáct lidí,“ řekl.

Bohumín poskytne sto tisíc korun obcím postiženým tornádem.Bohumín poskytne sto tisíc korun obcím postiženým tornádem.Zdroj: SDH Kopytov

Osud míst postižených tornádem nezůstává lhostejný ani obyvatelům Bohumína. Český červený kříž Šunychl uspořádal bezprostředně po živelné pohromě materiální sbírku, v níž se sešly pracovní pomůcky, plachty a nářadí. Lidé z osady Kopytov se v sobotu 17. července na letní hasičské slavnosti složili a vybrali mezi sebou 20 tisíc korun. „Peníze předáme rodině, které tornádo vzalo to nejcennější, lidský život,“ uvedl starosta Sboru dobrovolných hasičů Kopytov Michal Mlynkec. Právě kopytovští hasiči vyjeli hned po katastrofě pomáhat přímo do terénu, konkrétně do Moravské Nové Vsi.

Nejsilnější zdokumentované tornádo na našem území zasáhlo ve čtvrtek 24. června večer Jihomoravský kraj, konkrétně oblast na pomezí Břeclavska a Hodonínska. Zničilo na 1 200 staveb, další tisíce poškodilo. Větrný vír si vyžádal stovky zraněných a šest obětí.