Společnost OKD má s odbory vyjednanou kolektivní smlouvu s tříletou platností, která končí příští rok. Zahrnuje například sociální jistoty nebo některá pracovněprávní ustanovení. Výše platů a mimořádné platy jsou dojednávány každý rok. Havířovská hornická odborová centrála při letošních jednáních navrhuje růst mezd o 12 procent. Zaměstnavatel však nabízí jen pět procent.

„Tak vysoké zvýšení mezd je nereálné a mohlo by ohrozit stabilitu a další rozvoj společnosti. Zaměstnavatel dává přednost vazbě navýšení mzdy na dosažené výsledky,“ uvedla mluvčí OKD Věra Breiová. Odbory se ale nevzdávají. „Zatím jsme se u vyjednávacího stolu sešli třikrát. Dohodli jsme některé drobnější body a vánoční plat. Ten bude letos vyplacen ve výši 21 denních platů. V kolektivní smlouvě máme zakotveno 12 platů, ale vzhledem k dobrým hospodářským výsledkům se nám stejně jako loni podařilo vyjednat devět navíc. Otázku výše mzdy pro příští rok budeme řešit na čtvrtém jednání,“ řekl odborový předák Miroslav Syrový.

Odbory tvrdí, že náročná a nebezpečná práce horníků musí být řádně ohodnocena. „Zaměstnavatel hodlá těžbu modernizovat, ale nedostávají se nám kvalifikovaní lidé, kteří mohou s technikou pracovat. Mimo jiné je to i otázka platů,“ doplnil Syrový.