Došlo k tomu v ještě nedokončené budově kina Radost, dnes Kulturní dům Radost. Zasedání MNV řídil nejstarší člen Václav Kovář, důlní technik, který též převzal jmenovací dekret. Prvním předsedou byl zvolen zedník, budovatel města František Podoba a jeho náměstkem se stal Miloš Fojtík.

Národní výbor byl dočasně umístěn na Gottwaldově třídě 1 (dnes Hlavní třída) u podloubí. O pestrosti povolání a pohlaví členů MNV svědčí několik příkladů: Alois Drešl (úředník), František Břuska (dělník ČSD), Teodor Šimanský (horník), Velemír Borovec (důlní technik),Vlasta Trčková (v domácnosti), Josef Jančar (úředník), Rudolf Prokop (úředník), ing. Ota Weller (projektant), dr. Miroslava Nováková (v domácnosti), MUDr. Antonín Grapl (lékař) nebo Bohumil Dyba (horník).

Prvním zápisem Kroniky města Havířova byla pověřena dr. Miroslava Nováková (narodila se 15. dubna 1927 v Modřanech u Prahy). Vysokoškolské vzdělání získala na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, ukončila jej v oboru Dějiny umění a klasické archeologie v roce 1953. Prvním matrikářem města byl Antonín Přeček.