Původní chata byla postavena svépomocí. „Na krovy jsme použily trámy ze starých rozebíraných finských domků. I přes průběžné opravy se stav chaty zhoršoval a v zimě jsme se báli, že střecha neunese tíhu sněhu. Proto jsme velmi rádi za pomoc města, díky které jsme mohli naši chatu celkově opravit," řekl při středečním slavnostním otevření chaty předseda sdružení Václav Přeček.

Rekonstrukce chaty přišla na 4,8 milionu korun a další peníze si ještě vyžádá vnitřní vybavení. Samotní myslivci investovali 800 tisíc. Zastupitelé byli ochotni z Fondu veřejně prospěšných aktivit uvolnit 4 miliony s tím, že chata bude sloužit také pro městskou policii, která má v sousedství střelnici. V chatě je tak nově zřízen klub Městské policie Havířov.

„Chatu využijeme při různých příležitostech, například při střeleckých soutěžích, kdy potřebujeme zázemí, které střelnici chybí," řekl ředitel MP Havířov Bohuslav Muras, který je současně i myslivcem.

Zatímco dříve si myslivci museli odskočit do kadibudky, nyní mají moderní toalety. Stará kamna k vytápění chaty nahradil krb napojený na ústřední topení. Nově vybavená bude také kuchyně a skladovací prostory pro uložení a zpracování zvěřiny.

Primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk řekl, že město má zájem také na odkoupení příjezdové cesty a škvárového hřiště: „Vedeme o tom jednání s TJ Sokol. Řeší se některé podmínky, aby se koupě mohla uskutečnit." Nevyužívané hřiště nyní leží ladem a zarůstá plevelem.