Jde o moderní nástroj komunikace s dotykovým displejem, jehož ovládání je jednoduché a intuitivní, a který kontinuálně zajišťuje zpětnou vazbu od občanů města. V rámci projektu Otevřené a přívětivé město Havířov obdrželo město na portály spokojenosti a elektronickou úřední desku částku necelých 2,5 milionu korun.

Zamrzlá Těrlická přehrada. Pohled od Jaškovské krčmy.  14. 2. 2023
Těrlická přehrada pod ledem. Na bruslení ale zapomeňte. V roce 2017 to bylo jiné

„Žádný úřad v zemi se nemůže zlepšit, pokud nedostává zpětnou vazbu od samotných občanů. Proto i město Havířov šlo cestou zakoupení 8 kusů portálů spokojenosti, které jsou umístěny u frekventovaných pracovišť, a občan tak bude moci bezprostředně vyjádřit svou spokojenost či nespokojenost s poskytnutou službou. Veškerou zpětnou vazbu občanů bere vedení města nesmírně vážně a bude dělat vše pro zlepšení služeb poskytovaných magistrátem,“ popisuje důvody instalace portálů spokojenosti projektový manažer organizačního odboru Nazim Afana.

Portály spokojenosti, magistrát v Havířově, únor 2023.Portály spokojenosti, magistrát v Havířově, únor 2023.Zdroj: se svolením Magistrátu města Havířov

Elektronická úřední deska, portály spokojenosti, trvale rozšířený počet stran havířovského informačního měsíčníku Radniční listy nebo průzkum spokojenosti komunikace jak mezi zaměstnanci Magistrátu města Havířova, tak mezi občany, to jsou ve zkratce nejdůležitější body Komunikační strategie statutárního města Havířova pro období 2022-2028.

Vedení vysokého napětí. Ilustrační foto.
Těrlicko, obec, která je často bez proudu. Na obecním plese to brali v pohodě

Město Havířov se v roce 2020 zapojilo do výzvy Operačního programu Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí s projektem Otevřené a přívětivé město Havířov, a následně vytvořilo a do praxe implementovalo komunikační strategii, jejímž cílem je zlepšování dostupnosti služeb občanům a komunikace s veřejností. Tato strategie vznikala za aktivní účasti obyvatel města i zaměstnanců magistrátu.