Město Havířov svým obyvatelům nabízí možnost požádat o bezúročnou půjčku až 200 tisíc korun.

„Část této půjčky následně obci majitelé domů splatí pomocí kotlíkové dotace, o kterou si zažádají krajský úřad. Zbytek půjčky, tedy rozdíl mezi pořizovací cenou nového kotle a dotací, budou městu lidé postupně splácet. Podmínkou poskytnutí tzv. kotlíkové půjčky je předběžná registrace v evidenci zájemců o půjčku na magistrátu města,“ říká mluvčí havířovského magistrátu Jana Kriš.

Žádosti ve třetí vlně tzv. kotlíkových dotací bude možné podávat nejdříve v květnu.

Předběžný zájem o půjčku mohou zájemci hlásit na Magistrát města Havířova nebo e-mailu: kotliky@havirov-city.cz

ZŠ M. Pujmanové, 1. B třída s učitelkou Věrou Mrázkovou a asistentkou Martinou Šindlářovou.
Prvňáci se představují: ZŠ M. Pujmanové v Havířově