Také oceňování osobností ve vybraných oblastech společenského života a udělení Ceny města Havířova za rok 2020 proběhlo v souladu s pandemickým zákonem, ve čtvrtek 22. dubna 2021 v 16:00 v havířovském kině Centrum.

Město každoročně oceňuje lidi, kteří svou aktivitou a činorodou prací obohacují život ve městě a také řada z nich úspěšně reprezentuje Havířov nejen doma, ale i v zahraničí. Ocenění předávali vedoucí představitelé města.

Cena města Havířova za rok 2020

Hana ČadováHana ČadováZdroj: Petr SznapkaCenu města z rukou vedení Havířova obdržela Mgr. Hana Čadová, vedoucí Dobrovolnického centra Havířov, ADRA, o.p.s., za rozvoj dobrovolnické činnosti na území města Havířova a okolních měst a za mimořádnou organizaci pomoci potřebným osobám v době epidemiologické situace v ČR. Tato cena je udělována jako nejvyšší ocenění za významný přínos městu - za významná umělecká, vědecká nebo jiná díla mající vztah k Havířovu, a také za výjimečný čin občana Havířova regionálního nebo také širšího významu.

„Srdečně gratuluji a velice si vážím všech oceněných. Přeji jim hodně zdraví a úspěchů i do dalších let. Rád bych, aby tyto výjimečné osobnosti inspirovaly svým chováním, nasazením a chutí do života i ostatní. Už teď se těším na osobnosti Havířova pro rok 2021,“ uzavřel slavnostní předávání ocenění osobnostem města havířovský primátor Josef Bělica.

Další ocenění v jednotlivých oblastech

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST
Osobnost v sociální nebo zdravotní oblasti
Ladislav Solana, bývalý vedoucí Azylového domu pro muže - Armáda spásy Havířov si ocenění zasloužil za dlouholetou a obětavou činnost pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

Kolektiv v sociální nebo zdravotní oblasti
ADRA, o.p.s., Dobrovolnické centrum Havířov - kolektiv dobrovolníků bylo odměněno za dlouhodobou a přínosnou dobrovolnickou činnost na území města Havířova a mimořádnou pomoc potřebným v epidemiologické situaci v ČR.

Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, středisko LUNA - kolektiv pracovníků byl oceněn za mimořádné nasazení a obětavou činnost celého kolektivu zaměstnanců v době vyhlášení nouzového stavu v ČR, kteří velkou měrou přispívali nejen zdravotní péčí, ale také poskytovali nemalou psychickou oporu svým klientům.

A zvláštní ocenění v této kategorii si vysloužily dvě jednotky dobrovolných hasičů. Havířov-Životice a Havířov-Město za dobrovolnou hasičskou činnost, kterou se zasloužili o pomoc svým spoluobčanům, kteří se ocitli v ohrožení zdraví či života.


KULTURNÍ OBLAST
Osobnost kultury

Bc. Hana Dvořáková, kronikářka města a knihovnice byla oceněna za obětavé naplnění poslání kronikáře.


OBLAST VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Ocenění za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží
Bc. Eva Kiedroňová, ředitelka střediska volného času Havířov - ASTERIX si odnesla cenu za dlouhodobý rozvoj volnočasových aktivit ve městě Havířově a mimořádné nasazení během pandemie nemoci covid-19 v ČR.


SPORTOVNÍ OBLAST
Zasloužilý pracovník tělovýchovy a sportu
Čestmír Švagřík byl oceněn za celoživotní aktivní práci ve prospěch havířovského fotbalu. Byl hráčem, trenérem a činovníkem fotbalového klubu Gascontrol Havířov, z. s.

Jaroslav Rutter, několikanásobný republikový mistr ve vzpíraní si odnesl ocenění za celoživotní aktivní práci ve prospěch havířovského vzpírání.