Kulturní dům Petra Bezruče je tento týden nasvícen modrou barvou, která je symbolem komunikace. Pro osoby s autismem právě komunikace představuje jednu z nejzávažnějších bariér porozumění světu.

Autismus je vývojové mentální postižení projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi. Objevuje se před třetím rokem věku dítěte. V Havířově se dané problematice věnuje spolek ADAM autistické děti a my. Vznikl počátkem roku 2010. Rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra (PAS), často žijí v sociální izolaci a v dlouhodobém stresu.

Cílem spolku ADAM je podporovat nejen děti s PAS, ale hlavně rodinu jako celek.