Na trase k Těrlické přehradě město nyní buduje úsek od Dlouhé třídy v Životicích, který vede po Hraniční ulici a po překonání ulice Padlých hrdinů se napojí na část, která je už od přehrady vybudována.

Na trase k Žermanické přehradě město řešilo financování projektu v Horních Bludovicích.

„Ve stavbě cyklostezek pokračujeme tak, aby skutečně vedly až k oběma přehradám. Odhaduji, že za necelé dva měsíce už cyklisté dojedou z Havířova k Těrlické i Žermanické přehradě. Žádáme občany, kterých se stavba cyklostezek dotýká, aby byli trpěliví a měli se stavebním ruchem shovívavost,“ řekl náměstek havířovské primátorky Karel Šlachta.

Havířov nyní obě stavby financuje sám s tím, že po dokončení bude žádat proplacení z dotačních titulů.