Podle rozhodnutí ÚOHS došlo k pochybení při výběrovém řízení na dodavatele plastových oken v rozsáhlé modernizaci městských domů.

Kauza oknaPřípad se týká tendru z roku 2012. Havířovská radnice původně čekala, že okna v obytných domech, které jsou v jejím majetku, vymění téměř za 170 milionů korun. Tendr vyhrála společnost RI OKNA s cenou 106 milionů korun. Podle předchozích závěrů ÚOHS radnice postupovala diskriminačně. Stanovila speciální požadavky na to, jak mají okna vypadat. Konkrétně šlo například o minimální počet komor nebo stavební hloubku rámů. V součtu tyto požadavky zaručovaly konkurenční výhodu některým firmám. ÚOHS svoje závěry opřel o posudek znalce, který radnice zpochybnila v rozkladovém řízení. Aktuálně podle Rafaje panují pochybnosti ohledně podjatosti znalce. Tuto otázku musí nyní jeho podřízení vyřešit a pak znovu rozhodnout. (ČTK)

„Úřad opětovně rozhodl o uložení sankce Statutárnímu městu Havířov za veřejnou zakázku na výměnu oken v obytných domech ve vlastnictví města a to z toho důvodu, že shledal porušení zákona. Konkrétně šlo o to, že si zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil takový soubor technických parametrů oken, že tím vytvořil dodavatelům neodůvodněné překážky v hospodářské soutěži, respektive v tom se té zakázky vůbec zúčastnit. Proti rozhodnutí může zadavatel podat rozklad. Zatím pravomocné není," řekl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Kdo má máslo na hlavě?

Kauza se táhne delší dobu a je jedním z hlavních důvodů sporů mezi bývalým a současným vedením Městské realitní společnosti (MRA). Technickým náměstkem ředitele firmy a později hospodářským náměstkem primátora byl Pavol Jantoš, který nyní jako člen opoziční ČSSD na zasedáních zastupitelstva tepe do současného vedení MRA, především jednatele Róberta Masaroviče, jenž je i radním za ANO.

Nejinak tomu bylo i na posledním zasedání v pondělí. Tam Jantoš vytkl představitelům MRA i radnice, že nedostal odpovědi na podněty vznesené na předchozím zasedání.

"Za vedení předchozího primátora Zdeňka Osmanczyka se nestalo, že by někdo nedostal odpověď na interpelaci. Mám pocit, pane primátore, že pokud by se nějaká interpelace týkala vás, vašich příbuzných nebo sponzorů KSČM, tak odpověď nedostaneme. Zajímá mně, jak je možné, že společnost Městská realitní agentura nedodržuje zákony. Neobdržel jsem odpověď na mé podněty a žádosti. Budu se jich muset domáhat u soudu," řekl před zastupiteli Jantoš.

Reakce

Koaliční ANO bylo na kritiku připraveno. Radní Josef Bělica spustil na projekčních plátnech prezentaci, ve které vysvětlil změny provedené v řízení MRA od převzetí společnosti po komunálních volbách.

Reagoval také jednatel Masarovič. „Je to v pořadí druhá zakázka na plastová okna. Podle toho, co vím, se měly v průběhu výběrového řízení opakovaně měnit zadávací podmínky. Případ byl řešen v několika stupních a teď se vrátil k prvostupňovému jednání ÚOHS, který právě dnes (pondělí, pozn. red.) rozhodl o snížení pokuty o 500 tisíc na 1,5 milionu. My budeme opět podávat rozklad a celé to martýrium budeme absolvovat znovu. Nicméně, teď už se rozhodnutí úřadu zrychlují. Dříve bylo rozhodnutí za šest sedm měsíců, toto rozhodnutí je po deseti dnech. Účastníkem řízení je město, které musí pokutu zaplatit. Zodpovědnost padá na předchozí vedení MRA, případně hospodářského náměstka primátora, který to podepsal taky," vysvětlil Masarovič.