Město Havířov informuje, že tato zpráva se nezakládá na pravdě. „Chceme uvědomit občany, že tuto informaci jsme nikdy nezveřejnili. Zpráva o tom, že bychom měli v plánu společně s přemnoženými potkany likvidovat i toulavé kočky se neobjevila ani na webových stránkách města ani nikde v médiích. Likvidace toulavých koček je navíc v rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání,“ uvedla k poplašné zprávě o likvidaci toulavých koček vedoucí odboru komunálních služeb Iveta Grzonková.

Havířovský magistrát dále říká, že v rámci regulace populace a neplánovaného rozmnožování toulavých koček zejména v sídlištní zástavbě je v Havířově postupováno podle příslušných zákonů na ochranu zvířat proti týrání.

„Odchyt toulavých koček v Havířově provádí odborně školení pracovníci útulku, a to na základě oznámení a ve spolupráci s občany, kteří mají zájem řešit nekontrolovatelné množení těchto koček v okolí svého bydliště. Po odchytu je následně toulavým kočkám provedena kastrace veterinárním lékařem a po doléčení v útulku jsou kastrované kočky vráceny zpět do místa jejich odchytu, a to proto, aby jejich uvolněné místo neodsadily toulavé kočky nekastrované,“ vysvětlila Iveta Grzonková. V zástavbě rodinných domů odchyt koček město Havířov neprovádí. V těchto lokalitách je totiž předpoklad, že kočky někomu patří.

Regulaci populace a neplánovaného rozmnožování toulavých koček město provádí od roku 2009, kdy byl zřízen městský útulek. "Celoplošnou likvidaci potkanů chystá Havířov na podzim. První speciální celoplošná deratizace, která by měla proběhnout mezi říjnem a listopadem tohoto roku se bude schvalovat na zářijovém jednání Zastupitelstva města Havířova. Do deratizace by se měli povinně zapojit také všichni vlastníci nemovitostí ve městě.