Byť radnice mohla vyhlásit jen jeden školský obvod zahrnující celé území města, zastupitelům byla nakonec předložena varianta s devíti obvody. Kdo bude chtít dát dítě do školky v jiném obvodě, než ve kterém má trvalé bydliště, bude muset spoléhat na štěstí, že bude ve školce volné místo.

Výjimku mají jen děti s vadami řeči a Poláci. Pro ně platí jeden speciální obvod zahrnující celé město. Jsou do něj zařazeny logopedické třídy MŠ Čelakovského a MŠ E. Holuba. Bez ohledu na adresu bydliště mohou své děti přihlašovat rodiny z polské národnostní menšiny, pro kterou je vyhrazena MŠ Selská.

Ostatní školky jsou zařazeny do obvodů: Havířov-Město, Havířov-Podlesí, Havířov-Šumbark, Havířov-Dolní Datyně a Havířov-Bludovice, Havířov-Životice, Havířov-Prostřední Suchá. Aby to rodiče neměli tak jednoduché, vymysleli úředníci navíc ještě další dva speciální obvody. Prvním je Havířov-Město a Havířov-Šumbark pro školky Místní a Sadová, druhým pak obvod Havířov-Šumbark a Havířov-Dolní Suchá pro školku U Školy. I do těchto školek mohou rodiče přihlašovat své děti z mnohem širších oblastí.

„Ve městě máme 20 samostatných mateřských škol a čtyři odloučená pracoviště. Stanovené školské obvody kopírují jednotlivé části města. Nepředpokládáme žádné problémy. Rodiče i nadále mohou přijít přihlásit své dítě do kterékoli školky, ale pokud přijdou do školky, která není v jejich spádové oblasti, budou mít pro přihlášení dítěte přednost rodiče z této oblasti. Není důvod k obavám, ve školkách jsou volná místa," vysvětlila vedoucí odboru školství a kultury havířovského magistrátu Martina Dresslerová.

Nový systém bude prověřen při zápisech do mateřských škol na počátku května.