VYBRAT REGION
Zavřít mapu

V Havířově v pondělí jednali zastupitelé. Došlo i na audit městské realitky

V KD Radost se v ponbdělí odpoledne konalo zasedání havířovského městského zastupitelstva. 

18.4.2016 3
SDÍLEJ:

Zasedání havířovských zastupitelů. Foto: Deník/Libor Běčák

Zasedání začalo ve 13 hodin. Po celou dobu bylo přístupné veřejnosti. Lidé se mohli vyjadřovat buď k právě projednávaným bodům, nebo v samostatné diskusi na jakékoli téma. 

V programu jednání byl například prodej pozemku pro stavbu restaurace KFC u Městské sportovní haly. Zastupitelé projednali také úvěr 160 milionů korun na další várku výměny oken v městských bytech, financování dalšího vzdělávání v Akademii III. věku nebo průběh přípravy rozšíření městského hřbitova a stavby smuteční síně. Očekávalo se schválení nového znění vyhlášky o odpadech, podle které by nově za odpad nemusely platit děti do věku tří let. 

Program zasedání

Zasedání havířovských zastupitelů.

13.10 - Po oficiálním úvodu zastupitelé začali jednat o prvních bodech programu. Jednalo se o žádosti občana, který chce přikoupit pozemek v Lidické ulici, který leží v sousedství jeho pozemků a chtěl by na něm vybudovat placené parkoviště. 

13.15 - Jedná se o prodeji pozemku pro stavbu provozovny KFC.

Investor městu zaplatí 2 000 korun za metr čtvereční, v součtu zhruba 5 600 000 korun bez daně z přidané hodnoty. 

Záměr byl schválen. Pro bylo 33 zastupitelů, proti 5 a 3 zastupitelé se zdrželi. 

O KFC Deník psal v článku: Fastfoodový řetězec KFC chce svou restauraci v Havířově

Plánek provozovny KFC v Havířově.
Plánek provozovny KFC u Městské sportovní haly v Havířově. 

13.25 - Zastupitelé projednali několik majetko-právních bodů o pozemcích, kanalizaci nebo zřízení věcných břemen, včetně toho, které souvisí s budováním chodníku na Selské ulici. Řešili také pozemky pod již vybudovanou cyklostezkou u řeky Lučiny. 

13.28 - Dalším bodem programu byla příprava rozšíření městského hřbitova na Šumbarku. Součástí je stavba nové smuteční síně. Celý projekt si vyžádá zhruba 125 milionů korun a bude realizován postupně v několika letech. 

"Realizace stavby má řešit vybudování nových pohřbívacích míst (216 klasických hrobových míst, 1718 urnových míst a 1152 míst v kolumbáriu), stavbu nové smuteční síně a rekonstrukci ulice Hřbitovní. V rámci soutěže bude vybrán zhotovitel, který bude vzhledem k technické náročnosti a vzhledem k vysokým finančním nákladům postupně stavbu realizovat ve 4 fázích," byli informováni zastupitelé. 

Pro bylo 40 zastupitelů, jeden nehlasoval. 

13.32 - Zastupitelé projednali návrh na finanční podporu projektu „V. polsko-česká odborná setkání" realizovaného Euroregionem Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. 

Opoziční zastupitel Pavel Rapant z ČSSD navrhl odložení projednávání do doby, než bude vypracována ekonomická rozvaha. "V materiálech jsem to nenašel. Vidím tam jen body o povinnostech města," řekl. Ekonomický náměstek primátora Eduard Heczko (KSČM) vysvětlil, o jaký projekt se jedná a připomenul, jak by měl být financovat. 

ČSSD si vyžádala 10minutovou přestávku k poradě o tomto bodu. Po jejím ukončení ČSSD stáhla svůj protinávrh. S původním návrhem na podporu projektu pak souhlasilo všech 41 zastupitelů. 

13.50 - Projednávají se ekonomické záležitosti, včetně drobných úprav rozpočtu. Schválena byla podpora vzdělávání seniorů v Akademii III. věku. 

14.00 - Zastupitelé zamítli žádost občana Havířova-Životic na změnu územního plánu, když chtěl využít pozemek, který je však v chráněném koridoru stavby budoucí silnice skrz životické sady. 

14.02 - Zastupitelstvo všemi hlasy souhlasilo s vyplacením částky 60 500 korun základní organizaci Českého svazu včelařů na léčení včelstev a rozvoj včelařství.

14.04 - Jedná se o úlevě platby poplatku za odpad pro děti do věku 3 let. Jak byli zastupitelé informováni, osvobození malých dětí od poplatku bude znamenat každoroční výpadek v příjmech ve výši cca 1 148 700 korun. K 1. 3. 2016 bylo takových dětských plátců 2081. 

"Jedná se o skupinu osob, jejichž produkce netříděného komunálního odpadu, ze které se vypočítává část místního poplatku, je nejvyšší ze všech skupin obyvatelstva a jejich zákonní zástupci, pěstouni apod. jsou příjemci příspěvku ze státního rozpočtu v podobě rodičovského příspěvku, přídavku na dítě, odměny pěstouna apod." 

Vyhláška byla schválena všemi 41 přítomnými zastupiteli. 

14.08 - Řeč došla na dlužníky nájemného v městských bytech. V domech se v těchto dnech objevily letáky s upozorněním, že dlužníci, kteří nevyrovnají své závazky, budou vyvěšeni na nástěnkách ve vchodech. Opoziční zastupitel Marek Plawny z KDU-ČSL se dotázal, zda je to právně ošetřeno: "Máme toto zveřejnění dlužníků právně ošetřeno?" "O souhlas se zveřejněním právě teď žádáme," vysvětlil ředitel MRA Pavel Tichý.  

14.16 - Zastupitelé vyčerpali všechny body programu a byla vyhlášena přestávka do 15 hodin, kdy začnou interpelace a diskuse. 

V průběhu přestávky se primátor města Daniel Pawlas (KSČM) a jednatel MRA Róbert Masarovič (ANO) novinářům vyjádřili ke kauze MRA, konkrétně výsledkům auditu. Ten hodnotí činnost městské firmy v období 2012 až 2014 a je podkladem policejního vyšetřování.  

O auditu Deník informoval právě dnes v článku: Radnice řeší problém: Auditor proklepl městskou realitku

"V době po komunálních volbách se objevily spory o to, jak byla MRA vedena. Proto byl vypracován audit, který byl předán policii. My v současné době ještě neznáme výsledky vyšetřování. Policie se nás ale dotázala, zda se město chce připojit k řízení o náhradě škody. Ta se nyní vyhodnocuje a podle toho se rozhodneme, jestli se město k řízení připojí," řekl Pawlas. 

"Taky my ještě nevíme, kdo bude v případu obviněn. Vyšetřování bylo ukončeno a spis byl předán státnímu zástupci k jeho kontrole. V každém případě, od doby, kdy jsme společnost převzali, došlo k mnoha změnám, které mají zajistit transparentní zadávání zakázek. I ty firmy, které byly dodavateli dříve, nyní nabízejí své služby levněji a došlo k výrazným úsporám," uvedl Masarovič. 

Interpelace a diskuse

15.00 - Začaly interpelace zastupitelů.

Miroslav Polak (ČSSD) vystoupil ve věci odvozu bioodpadu. Ten byl letos posunut na pozdější termín s tím, že bude odvážen až do listopadu. "Zima letos netrvala tak dlouho, lidé by proto potřebovali bioodpad odvézt dříve. Ušetřili jsme na zimní údržbě, můžeme rozšířit odvoz bioodpadu. Možná by se dalo omezit odvážení bioodpadu v suchých letních měsících," navrhl.

"My jsme posunutím harmonogramu reagovali na loňské žádosti občanů, kteří žádali odvážet bioodpad v pozdějším termínu. Na celý rok máme jen omezený objem finančních prostředků, se kterým musíme vystačit," vysvětlila vedoucí odboru komunálních služeb Zdena Mayerová. 

Ondřej Baránek (ANO) vystoupil s podnětem k technickému stavu jízdních kol půjčovaných na dopravním hřišti a také navrhl důslednější kontrolu pejskařů, kteří neuklízejí exkrementy z trávníků. 

Jana Feberová (ČSSD) se věnovala autobusovému nádraží, konkrétně novému stánku s pečivem a občerstvením a také okýnkům u přepravní kanceláře v rotundě. 

Reagovala na mylné mínění cestující veřejnosti, která se domnívá, že stánek bude sloužit i jako čekárna. Takové úvahy dříve skutečně byly, nakonec ale bylo rozhodnuto, že na nádraží bude postaven prodejní stánek, který už stojí, a také samostatná čekárna. 

"Podle informací od dopravce by měla být v areálu autobusového nádraží do 30. 6. 2016 postavena čekárna pro cestující," potvrdil hospodářský náměstek primátora Ivan Bureš (ANO). 

Pavol Jantoš (ČSSD) se opět věnoval tématu Městské realitní agentury a reagoval na debatu z předchozích zasedání zastupitelstva.  

MRA.
Jedna ze stránek prezentace Pavola Jantoše. 

Karel Šlachta (ČSSD) se věnoval tématu ozdravných pobytů pro děti a seniory, kdy apeloval na kvalitu. "Stalo se, že se děti vrátily z ozdravného pobytu v hotelu Kamzík a dovezly štěnice. Hotel Kamzík u Karlova je nekvalitní. Je v nevhodné lokalitě, kde v okolí nic není a do Karlova to jsou 4 kilometry. Pro důchodce nevhodné. Chápu, že se při výběrovém řízení bere ohled na nejnižší cenu, ale musíme dbát i na kvalitu a aby ten pobyt byl skutečně ozdravný," řekl. 

"Samozřejmě, že jsme problém se štěnicemi okamžitě řešili. Nebylo jisté, odkud štěnice pocházely. Poskytovatel pobytu reagoval a ve svém zařízení provedl opatření. Jiné stížnosti na pobyty v tomto zařízení nemáme," odpověděla vedoucí odboru školství Martina Dresslerová. 

Jiří Martinek (ČSSD) se dotazoval na četnost úklidu pěší a cyklostezky Na Nábřeží. "Snažíme se, aby se stezka čistila pravidelně a také vždy po větších deštích," odpověděla vedoucí odboru komunálních služeb Zdena Mayerová.

Na předchozí příspěvek Pavola Jantoše reagoval jednatel MRA Róbert Masarovič. Vyhrnul si rukávy a požádal o delší dobu k vysvětlení všech bodů. 

Zasedání havířovských zastupitelů. Róbert Masarovič.

16.03 - Ke slovu se dostali občané. 

Radim Mudra se vrátil ke svému dotazu z minulého zastupitelstva, kdy žádal forenzní audit společnosti MRA. "Kdo zadal tento audit. Kolik bylo oslovených firem na jeho zpracování. Kolik stál a jaký je konečný výsledek," ptal se vedení města. 

Primátor Daniel Pawlas reagoval: "Audit je k dispozici, pokud si o něj požádáte, jistě ho dostanete."

"Když je tedy k dispozici, proč ho ještě nemám, když jsem o něj žádal," reagoval zastupitel Jantoš. 

"Já si to dovolím poopravit. Audit jsem ze své funkce zadával já. Mezi MRA a auditorem existuje smlouva, která znemožňuje jeho zveřejnění. Ale s jeho obsahem se seznámit můžete," řekl Masarovič. 

Michal Podloučka vystoupil s podnětem týkajícím se hromadné dopravy, především autobusového spojení Havířova s Ostravou po zavedení změn od otevření terminálu Hranečník. "Komplikace zatím výrazně převyšují nad výhodami," řekl. Věnoval se také rekonstruované světelné signalizaci na křižovatce Dlouhé třídy a 17. listopadu. "Do té doby byl provoz plynulý, nyní dochází k prodlevám a ovlivnění dalších křižovatek," vysvětlil a také se zeptal, v jakém stavu je příprava rekonstrukce přednádražního prostoru u železniční stanice. 

Občan Radslav Masný vystoupil s příspěvkem souvisejícím s teplem pro domácnosti a další odběratele. "Navrhuji, aby město při jednání o dodávkách tepla spolupracovalo s městy v okolí. Současně navrhuji prověřit podmínky účtování dodávek i hospodaření Havířovské teplárenské společnosti," řekl. 

Eva Šmídová přišla za zastupiteli s problémem s chodníkem a lavičkami v parku u domu v městské části Podlesí, kde bydlí. 

Petr Magera přišel s dlouhodobým problémem s hokejbalovým hřištěm poblíž ZŠ Kudeříkové. "Zmizely mantinely. Hřiště chátrá. Má město s tímto hřištěm nějaký záměr?" ptal se. 

"Hřiště bylo ve špatném stavu, hrozilo riziko poranění. Proto byly mantinely odstraněny. Celé hřiště se má opravit v rámci celkové revitalizace lesoparku Stromovka. Ta přijde na zhruba 45 až 50 milionů korun s tím, že čekáme na přiznání dotace. Ta sice nebude zahrnovat i toto hřiště, ale to zaplatíme z vlastních zdrojů. Pokud vše půjde dobře, pravděpodobně počátkem příštího roku by mohly práce začít," vysvětlil ekonomický náměstek Eduard Heczko. 45

16.30 - Byly vyčerpány všechny žádosti o diskusi. Zasedání bylo ukončeno. 

Autor: Libor Běčák

18.4.2016 VSTUP DO DISKUSE 3
SDÍLEJ:
Karviná neodehrála špatný zápas. Výsledek je ale zase tristní.

Zase nula. Karviná nedává góly

Volby v Žermanicích na Frýdecko-Místecku.
3 14

Muž si dělal selfie a pak zpřeházel volební urnu. Řeší se platnost voleb

Volby jsou rutina, vyžadují však trpělivost, říká dlouholetá komisařka

V pátek před druhou přijdou, v sobotu odpoledne – až sečtou všechny hlasy – skončí. To je úděl komisařů okrskových volebních komisí. Volby co volby.  

Marek Janečka: Třetí žlutá? Nezájem

Karviná – Fotbalový dříč uprostřed karvinské zálohy, to je fotbalista Marek Janečka. Dnes čeká jeho partu těžký zápas na teplických Stínadlech (od 17 hodin).

AKTUALIZOVÁNO

V opravované křižovatce se srazilo osobní auto s autobusem

Ke kolizi osobního automobilu s autobusem spěchali v sobotu ráno havířovští záchranáři a policisté ke křižovatce ulic Národní, Na N8břeží, Těšínská a 17. listopadu. 

AKTUALIZUJEME

Opilá řidička při nehodě v centru Havířova zničila semafor

Havárie osobního automobilu vyřadila v páteční odpolední špičce světelnou signalizaci v nejfrekventovanější křižovatce v centru Havířova. 

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení