Deník jednání sleduje a průběžně aktualizuje tento článek. 

Zasedání začalo ve 13 hodin. Po celou dobu bylo přístupné veřejnosti. Občané se mohli s připomínkami připojit buď k právě projednávanému bodu, nebo v samostatné diskusi. 

V programu zasedání je například schválení harmonogramu významných celoměstských akcí v roce 2019, povolební změny zástupců města v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí města a delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města. 

Voliče ČSSD bude jistě zajímat nový návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Na předvolební sliby o tom, že se za odpady nebude platit, zatím nedojde. 

Rozpočet města Havířova pro příští rok bude projednáván na dalším zasedání 17. prosince. Město ale už nyní zveřejnilo jeho návrh. 

Průběh zasedání:

13.00 - Primátor Havířova Josef Bělica (ANO) zahájil zasedání. Zastupitelé schváliliprogram jednání. 

13.20 - Zastupitelé projednali Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2019. 

Darja Tomaniecová (SPD): "Havířov nepořádal žádnou větší akci ke 100 letům Československa. Budeme něco pořádat k 30. výročí Sametové revoluce? A dále bych měla návrh, aby město místo ohňostroje u rozsvícení vánočního stromu se konala spíše světelná show, nebo něco podobného." 

"Kam budeme tu světelnou show promítat? Na budovu spořitelny? Bohužel, nejsme město, které má historickou radnici. Byla bych ráda, když někdo něco navrhne, aby řekl i jak," reagovala Iveta Kočí Palkovská (ANO). 

Jan Nezhyba (Piráti) řešil rovněž ohňostroj. "Jde o emise, které při ohňostroji vznikají. "Těch zplodin a těžkých kovů je spousta. Navrhuji, aby se tím město vážně zabývalo a našlo jiný, méně škodlivý způsob zábavy.

Jiří Martinek (ČSSD) oponoval, že město oslavilo 100 let Československa. Bylo to v rámci Havířova v květech a ve velkém stylu." 

V hlasování byl návrh harmonogramu schválen. 

13.28 - Na pořad jednání přišel bod o odpadové vyhlášce. Diskutovat nikdo nechtěl a proto bylo znění nové vyhlášky schváleno v podobě, jako navrhla městská rada. 

Občané města dosud platí a i v příštím roce budou platit 552 Kč za osobu. Výjimkou jsou děti do 3 let. Rozdíl mezi skutečnými náklady a poplatkem doplatí město ze svého rozpočtu. Ve vyhlášce se měnila pouze část textu, která praví o nákladech, které město za odpad platí. Rozhodným obdobím pro stanovení poplatku pro rok 2019 je rok 2017. V tomto roce město vynaložilo 45 088 898 korun. Po přepočtu by jeden občan měl platit zhruba 600 korun. Lidé by ale měli mít na paměti i to, že pokud poplatek nezaplatí včas, může jim město vyměřit až trojnásobek.

13.29 - Bez diskuse byly provedeny i změny zástupců města v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí města a delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města. 

13.32 - Jedná se o náhradách zastupitelům, kteří reprezentují město na různých akcí, včetně svateb, vítání občánků. 

K bodu vystoupila, shodně jako před rokem, opoziční zastupitelka Milada Halíková (KSČM). "Považuji za nesprávné dělit zastupitele na dvě kategorie."

Deník o náhradách obsáhle informoval v tomto článku

V hlasování byl schválen původní návrh předložený vedením města. 

13.40 - Protože zastupitelé velmi rychle probrali všechny body programu, byla vyhlášena přestávka do 15 hodin, kdy začne diskuse a interpelace zastupitelů. 

15.00 - Po přestávce začaly interpelace zastupitelů, protože z občanů se do diskuse nikdo nepřihlásil. 

Eduard Heczko (KSČM) se primátora zeptal, jak bude naloženo s peticí občanů domu v Chrpové ulici a zajímal se o to, proč by zastupitelé za KSČM nemohli provádět svatební obřady. 

15.04 - Po tomto příspěvku bylo zasedání ukončeno.