Zatímco novým nájemníkům se činže zvedne o desítky procent oproti dosavadní ceně, většina stávajících nájemníků se smlouvami na dobu neurčitou zaplatí jen o něco málo více než dnes. „Zvýšení nájemného bylo nevyhnutelné. Jinak by už letos v půli roku došly peníze na rekonstrukce a opravy bytů,“ zdůvodňuje krok primátor Havířova Josef Bělica.

Město se rozhodlo zvýšit základní sazbu nájemného v obecních bytech. Co k tomu radu města vedlo?
Výše základního nájemného se v našem městě neupravovala od roku 2019. Ceny stavebních a projekčních prací šly za toto období výrazně nahoru. Letos by došly peníze na rekonstrukce a opravy bytů již v srpnu. Proto bylo tento krok nevyhnutelné udělat.

Domy v majetku Městské realitní agentury Havířov (MRA).
Konec starých časů. Havířov ve svých bytech zvedne nájemné

U zcela nových smluv v případě bytů v lukrativních částech města je nová částka za metr čtvereční až 140 korun, což je o zhruba 80 procent více než dosud. Proč až takové navýšení? Jak jste došli k této ceně?
Jedná se kompromis mezi tržním nájemným v těchto lokalitách a zajištěním dostatku peněz na opravy a údržbu bytového fondu. Bytový fond byl v minulosti velmi podfinancován. Nám se dlouhodobě daří tento stav zlepšovat.

Kolika bytů se nárůst na 140 korun za metr bude týkat?
Jedná se o zhruba 313 bytů ve vlastnictví města, ke kterým je v současné době uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou a jejíž platnost končí v příštím roce, tedy v roce 2024. Jsou to čtyři procenta celkového bytového fondu. Tato cena bude platit i pro nově uzavírané smlouvy.

A jaké bude nejčastější nájemné za metr v případě smluv na dobu určitou, které se budou letos prodlužovat? Kolika bytů se tato úprava dotkne?
Bude to 120 korun za metr čtvereční a jedná se celkem o 1416 bytů, což je 18 procent.

Co čeká nájemníky se smlouvou na dobu neurčitou

Pokud jde o smlouvy na dobu neurčitou, tam přestane na konci června platit dosud uplatňovaná sleva, ale i tak se nájemné nezvýší nijak razantně. Kolik tedy budou nájemníci se smlouvou na dobu neurčitou platit? A kolik takových bytů v Havířově je?
Poskytnuté slevy byly smluvní do 30. června letošního roku. U drtivé většiny nájemníků dojde k úpravě nájemného ze 75 korun na 82,5 korun za metr čtvereční, tedy o 10 procent podle smlouvy. Což není ani úroveň inflace. Toto se bude týkat 5666 bytů, což je 75 procent bytového fondu města.

Albert, Bohumín, parkování, ilustrační foto.
Market na Karvinsku omezil parkování. Lidé pak musí platit

O byty v lukrativních lokalitách bývá velký zájem, který převyšuje nabídku. Proč jste v tomto případě nezvolili cestu licitací nájemného, jak o to dělají například v Bohumíně? Město tak mohlo získat více peněz od lidí, kteří si to mohou dovolit.
Licitace nájemného je sice legitimní způsob stanovení výše nájemného, ale rada tímto směrem jít nechtěla, protože by to mohlo způsobovat druhotné komplikace v oblasti sociální. Rada v tomto směru zvolila cestu předvídatelnosti a stability. Poptávka v nejlukrativnějších oblastech opravdu významně převyšuje nabídku a mnohdy se na jeden uvolněný byt hlásilo i 80 žadatelů. Ovšem pro mnohé byl jediným důvodem rozdíl v cenách nájemného mezi městem a ostatními poskytovateli v oblasti. Tudíž důvodem žádosti nebyla bytová nouze, ale rozdíl v ceně.

Havířov má ve vlastnictví zhruba sedm tisíc bytů a konkurovat mu v tomto může pouze společnost Heimstaden, která mezi lidmi platí za poměrně drahého pronajímatele. Jak se tento poměr změní po zvýšení nájmu v obecních bytech? Nedostane se úpravou cen bydlení v obecním bytě na ceny u společnosti Heimstaden?
Statutární město Havířov je až třetím největším vlastníkem bytového fondu v našem městě. Jednoho jste uvedl, dalším je Stavební bytové družstvo Havířov. Poměr mezi nájmy v městských bytech a bytech jiných pronajímatelů se sníží, ale zůstane pořád celkem významný. Navíc rada města rozhodla o nové základní sazbě nájemného pro městské části Šumbark a Prostřední Suchá, kde je tento rozdíl poměrně významný, nově tam bude výše nájemného 100 korun za metr čtvereční.