Město Havířov koncem roku 2020 získá do svého majetku budovu krytého bazénu s tělocvičnou na ulici Opletalova v Havířově-Šumbarku. „Vedení města Havířova dlouhodobě usilovalo o získání tohoto objektu do majetku města v rámci záměru vybudovat v této lokalitě rozsáhlý sportovní areál a navázat tak na již existující fotbalové hřiště a tenisové kurty. Jedná se velmi dobrý závěr těchto jednání, proto zastupitelé města Havířova souhlasili s převodem majetku města na Moravskoslezský kraj,“ uvedl havířovský náměstek pro ekonomiku a správu majetku Ondřej Baránek. 

Na základě těchto dohod získá Moravskoslezský kraj z majetku města Havířova budovu bývalé mateřské školy, včetně zastavěných pozemků a navazující zahrady na ulici Aloise Jiráska v Havířově-Podlesí. Budova je dlouhodobě využívána jako detašované pracoviště Základní umělecké školy Bohuslava Martinů. Moravskoslezský kraj je zřizovatelem a provozovatele této umělecké školy.

Zastupitelé města Havířova i zastupitelé Moravskoslezského kraje souhlasili, že objekty budou sloužit nejméně po dobu 10 let od uzavření smluv pro účely sportu, školství a vzdělávání, kultury, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů. Objekty jsou převáděny bezúplatně.