Rozhodnutí o zastavení investic v Životicích rada odhlasovala v únoru poté, co přípravný výbor informoval primátora o chystaném referendu, ve kterém by se měli obyvatelé Životic vyjádřit, zda chtějí či nechtějí osamostatnění.

Vedení města Havířova s odtržením městské části nesouhlasí. 

„Musíme se chovat jako řádný hospodář. Ve chvíli, kdy hrozí, že by se Životice odtrhly, museli bychom zdůvodňovat, proč jsme do této části investovali peníze města,“ vysvětloval už dříve primátor Josef Bělica.

Životičtí naopak tvrdí, že omezení investic se v jejich městské části příliš neprojeví. Jako výsměch místním obyvatelům hodnotí také vymezení financí z takzvaného participativního rozpočtu. Město tímto způsobem dává určitou část peněz jednotlivým městským částem s tím, že si sami občané mohou rozhodnout, jak je využijí. Z 5 milionů zbylo na Životice 92 tisíc korun.

Zásady participativního rozpočtu města Havířova

V polovině dubna radní změnili názor a své původní rozhodnutí zrušili.

„Rada města ruší usnesení, kterým se pozastavily realizace investic do městské části Životice, protože riziko oddělení městské části Životice od města Havířova kvůli nesplnění zákonných podmínek oddělení zaniklo,“ zní jejich rozhodnutí, které se však dá vykládat více způsoby.

Jak Deník zjistil, příprava na referendum běží dále bez přerušení. „Občanům jsme doručili do schránek letáčky se základními informacemi. Mnohem více se dovědí na našich webových stránkách a facebooku, kde jsou informace průběžně aktualizovány. Referendum není otázkou nejbližší doby. V přípravě nechceme nic uspěchat, máme dostatek času lidem vše vysvětlit,“ řekl za přípravný výbor a spolek Životice sobě Martin Cyž.

O možnostech, za jakých by Životice mohly opět nabýt svou samostatnost, psal Deník v článku: