„Sliby, že budeme investovat do zdravotnictví v Havířově a motivovat tak lékaře pracovat u nás, se stávají skutečností. V nedávné době putovalo sto milionů korun na rekonstrukce do pěti místních zdravotních středisek. Nově jsme otevřeli i dvě zubní ordinace, které v Havířově dosud nebyly. Další novinkou bude od 1. srpna 2024 nová ambulance plicních lékařů na ulici Budovatelů. Jde o investice, které mají smysl, jelikož tak zajištujeme lékařům moderní a funkční zázemí k výkonu jejich povolání, a obyvatelům kvalitní péči o jejich zdraví v místě bydliště,“ sdělil náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku Ondřej Baránek.

Začátkem roku začala fungovat zmodernizovaná zubní ordinace na ulici Jurije Gagarina v části města Bludovice a další se nachází ve zdravotním středisku na Šumbarku v ulici Generála Svobody.

Tam byly provedeny bourací práce, které zahrnovaly odstranění části původních zděných příček a přizdívek, likvidaci původního PVC, otopných těles a původní elektroinstalace. Rovněž byly vybourány drážky v betonové podlaze pro vedení instalačního zařízení k zubařskému křeslu.

„Dále proběhla kompletní výměna elektroinstalace, instalace nových datových kabelů, nových rozvodů vody, odpadu, vzduchového potrubí a úprava topení. Zároveň též proběhla montáž nových sádrokartonových příček. Po provedení všech stavebních úprav se instalovaly kazetové podhledy, nová zátěžová PVC krytina, a také se ordinace kompletně vymalovala“, popisuje provedené práce technik investic a oprav Městské realitní agentury Havířov Alexandr Jusku.

Vnitřní úpravy souvisely s drobnou změnou dispozic. V ordinaci je umístěno pracoviště lékaře a sestry. V další místnosti se nachází technické zázemí pro technologii potřebnou pro provoz zubařského křesla včetně jeho příslušenství. Přístup do ordinace je bezbariérový. Náklady na rekonstrukci prostor v objemu více než 500 tisíc korun jsou hrazeny z rozpočtu statutárního města Havířova, který je majitelem objektu.