U příležitosti tohoto výročí se v zrekonstruovaném Kulturním domě Radost od 19 hodin uskuteční tradiční Koncert k založení města Havířova. Nedílnou součástí slavnostního koncertu bude udělení Ceny města Havířova pro rok 2007, kterou převezmou architek Zdeněk Špaček, Jiří Slavík a folklorní soubor Vonička.

„Administrativně se Havířov stal městem na základě příslušného usnesení vlády z roku 1955 a dne 4. prosince 1955 mu byla udělena městská práva. Hlavním důvodem jeho vzniku byla potřeba zajistit byty pro pracovníky dolů a hutí v období rozvoje průmyslu na Ostravsku po 2. světové válce. Po skončení druhé světové války nic nenasvědčovalo tomu, že na území dnešního Havířova zanedlouho vznikne nové město,“ uvedla historická fakta mluvčí magistrátu Jana Pondělíčková.

Obce Dolní Datyně a Šumbark náležely před založením Havířova do okresu ostravského, Dolní Bludovice a Životice patřily k okresu Český Těšín a Dolní i Horní Suchá k okresu Karviná.

„Poválečná obnova těžby uhlí v revíru závisela v prvé řadě na získání a stabilizaci značného počtu pracovníků a rozhodujícím faktorem pro získání nových pracovníků byla možnost získat byt. Proto byla zahájena v roce 1947 výstavba sídlišť. Charakter socialistického města a rychlost jeho výstavby determinovaly i jeho zcela výjimečné postavení mezi městy České republiky,“ vysvětlila Pondělíčková.

Charakter města dosud odpovídá účelu, pro který byl založen, neboť stále značná část ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždí za prací.